Vremenske razmere, ki jih imamo te dni, so upočasnile razvoj čebeljih družin. Družine, ki so si nabrale vsaj nekaj za obnovitev medenih zalog, bodo ustrezno preskrbljene z medeno in pelodno hrano. Vsekakor pa je priporočljivo, da čebelam dolijemo po 0,5 do 1 litra tople sladkorne raztopine, ki jo zmešajmo v razmerju 1:1. Čebele nakrmimo pozno zvečer, da ne bodo izletavale iz panjev in ostale v snegu pred panji. Če se bo slabo vreme nadaljevalo lahko dolijete še nekajkrat, vendar v manjših količinah. Pomembno je, da čebele preskrbimo z vodo, ki jo potrebujejo za nego zalege. V primeru, da tega ne storimo in temperature ne omogočajo izleta v naravo, bodo spile zalego. Dodajanje pogač ne priporočam - če že jih dodajte v kombinaciji s tekočo hrano.

Lep pozdrav,

Tomo Strgulc

Ker dobivam vprašanja o času prevešanja oz. nastavljane medišča- širitve volumna panja, naj to na kratko opišem.

Vzpostavitev medišča predvsem v AŽ panju, je pogojena s popolno zasedenostjo plodišča s čebelami. Čebel je toliko, da podsedajo iz spodnjih letvic satovja. Ko so čebele v večini v panju, jih tako lahko vidimo, če umaknemo  plodiščno okence. Čebele vise vse do podnice. Kaj bomo prestavili v medišče, iz katerega moramo odstraniti toplotno izolacijo? V primeru, da je v 10-satnem panju 6-7 satov zalege, bomo v medišče prestavili 2 sata pokrite zalege. Zaležena sata bomo postavili nad zalego, ki je ostala v plodišču. Sate z zalego v plodišču postavimo skupaj in na vsako stran dodamo izdelan sat. V medišče prestavimo še sat medu ali cvetnega prahu. V primeru res živahne družine, odvzemimo še sat medu in na njegovo mesto postavimo satnico. To moramo narediti, če opazimo, da so čebele pričele z gradnjo gradilnika, ki že mora biti v panju. K tem prestavljenim satom iz plodišča dodamo še dva do tri izdelane sate iz zaloge, oziroma zapolnimo s satjem celotno medišča.DSC08462

V primeru, da imamo v panju manj kot 5 satov zalege, pa kljub temu opazimo podvešanje, ki je  pogojeno z zasedenostjo satov z medom- zimsko hrano, prestavimo 2-3 medene sate v medišče. V plodišče pa ob zalego postavimo izdelana sata in morda satnico. V medišče dodajmo še dva izdelana sata in preostali del zapolnimo s stiroporom.

Morda se premalo poudarja postopno nastavljanje medišča, ki je še kako primerno ob nestabilnem vremenu in tedaj, ko časovno tega opravila ne moremo pravočasno opraviti.

Tomo Strgulc

V zadnjih dneh so čebele nanosile večje količine cvetnega prahu. Kot vemo, cvetni prah shranjujejo tik ob zalegi, kar pri normalnem vnosu in porabi ne predstavlja težav. Tokrat pa opažam, da je cvetnega prahu toliko, da blokira matico pri zaleganju. Zaleganje je v tem času ključnega pomena. Poglejte v panje in odmaknite sate s cvetnim prahom za mesto vstran. Na njihovo mesto postavite lepo, že izdelano,  satje.  V primeru, da je v panju že več kot 5 satov zalege, dodajte satnico.

Tomo Strgulc