Skip to content

Narejenci, Murova metoda

Na dan točenja – po kostanjevi ali lipovi paši – iztočeno satje vrnemo v medišče. Naslednji dan v medišče prestavimo samo matico, brez zalege! Sedmi do osmi dan vso zalego iz plodišča zložimo na kozico in ometemo približno 2/3 čebel s satja nazaj v panj; koliko čebel ometemo je odvisno od zasedenosti čebel na satju. Zalego in preostale čebele s kozice preložimo v nov panj. Tako smo iz panja odstranili vso pokrito zalego in s tem okrog 80% varoj. Ko je novi panj poln zaleženih satov tudi iz preostalih panjev, mu dodamo zrel zaščiten matičnik. Panj odnesemo v temen prostor in ga tam pustimo do naslednjega večera. Takrat ga odpeljemo na novo, vsaj 3 km oddaljeno, stojišče. Panje odpiramo, ko se že mrači; takrat čebele samo spreletijo in se zaradi bližajoče noči hitro vrnejo v panj. S tem preprečimo nalete čebel v sosednje panje. Na to podrobnost pazimo vedno, ko prvič odpiramo na novo narejene družine. V matičnem panju isti dan – ko smo pobrali vso pokrito zalego – prestavimo zalego z matico iz medišča nazaj v plodišče. V družini so vse varoje na čebelah, zato so nezaščitene in izpostavljene. To je priložnost, da jih še isti dan enostavno uničimo z oksalno kislino, npr. z metodo kapanja po čebelah. Če je še čas paše (1-točenje), prazen prostor v plodišču napolnimo z satnicami oz. s satjem, če ga imamo na zalogi. Uničevanje varoj lahko izpustimo, saj v osnovni družini ostane le malo varoj (10-20%) in jih bomo uničevali po paši oz. konec septembra. Ob večji napadenosti lahko odvzamemo prvi sat – to je sedaj »lovilni« sat, na katerem je že nekaj pokrite zalege in ga obravnavamo v karantenskem panju.

V narejencu 21. dan preverimo, če se je mlada matica vrnila s prahe in če morda že zalega. Če je ni, dodamo novo oplojeno matico oz. čebele po zdravljenju združimo z drugo družino, ki matico ima. Ko v čebelji družin ni zalege in so vse varoje na čebelah lahko varoje uničimo z oksalno kislino, kot bi opravljali zimsko zatiranje. To je najkasneje 26. dan, lahko celo že 2-3 dni prej, če smo ob sestavljanju narejenca obglavili trotovsko zalego. Poskrbimo, da bodo imeli narejenci in osnovne družine pravočasno dovolj hrane. Osnovni panj začnemo krmiti dan po točenju (če ni paše), narejenca pa po 4-5 dneh. Za ta ukrep rabimo dovolj praznih panjev (7-10 satne polovičarje ali pregrajene 10 satarje), označene matice in rezervno, lahko začasno stojišče. Proti koncu septembra pri vseh družinah uporabimo hlapilnike za mravljinčno kislino, da matice počasi prenehajo z zaleganjem in uničimo morebitno varojo zaradi reinvazije. V začetku novembra bomo opravli še zimsko zatiranje z oksalno kislino.

V primeru, da želimo čebelarstvo občutno povečati, lahko v 7-satne panje zložimo le po tri sate pokrite zalege in sat medu. Ostali prostor zapolnimo z izdelanim satjem. V enega od teh, ki je ob zalegi, nalijemo cca. 2 dcl vode. Panje odnesemo na novo stojišče, kjer jim dva dni kasneje cepimo zrel matičnjak. Postopek uničenja varoje v teh narejencih je enak že opisanemu.

Ker je oprašitev matic iz dodanih matičnjakov pogojena z vremenom in kakovostjo matičnjakov, bomo dosegli boljše rezultate, če bomo v narejence dodali matičnice z oplojeno matico. Matičnico lahko dodamo že ob formiranju narejencev ali do dva dni kasneje. Možnost za sprejem matice povečamo, če ob dodajanju odpremo le zaporo s krajšim tunelom, ki ima prehod ožji in ne dovoli matici pobega v panj. Čebele bodo pojedle sladkorno testo in se prebile do matice. Nalezle se bodo njenega vonja in ga raznosile po panju. Čez 5 dni odstranimo še zaporo pred daljšim tunelom in s tem omogočimo prehod matice na satovje. Naslednjič odpremo panj po 10 dneh in preverimo, če matica zalega.

Jože Mur