Skip to content

Opomnik za delo v čebelnjaku v mesecu maju

V mesecu maju bodo čebele dosegle višek razvoja. Poraba hrane je velika in brez ustreznega donosa medičine iz narave, čebelja družina hitro ostane brez dovoljšne zaloge medu. Bojim se, da se nam ponavlja leto 2021, ko smo morali vse leto krmiti, če smo hoteli obdržati čebele pri življenju. Vsekakor je stanje na današnji dan, ko to pišem tako, da je nujno dodajati bodisi sladkorne pogače bodisi sladkorno raztopino. Koliko bomo dodali najbolje ugotovimo tako, da spremljamo stanje tehtnice. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da  povečanja števila čebel in zalege v panju tudi prispeva k porastu teže in tega ne smemo pripisati povečanju zaloge medu. Teža 10 satnega AŽ panja z nastavljenim mediščem po mojem prepričanju ne sme biti manjša od 40 kg. Do te vrednosti tudi dokrmim čebele. Bojazen, da bo dodani sladkor prešel v med, seveda obstaja, a ob takem vremenu gre za preživetje in ustrezen razvoj družine. Če se bo vreme ustalilo in bodo dnevni donosi stabilni in zadostni, bodo čebele dodano hrano hitro porabile, saj bo v panju več zalege in čebel, kot če bi jih ne krmili.  Ne smemo dopustiti, da je čebelja družina lačna, saj se to takoj pozna na dnevi količini zaleženih jajčec in živalnosti čebelje družine.

Na kaj moramo še paziti v tem mesecu?

Preprečevanje rojenja. To dosežemo s pravočasnim povečanjem prostora in dodajanjem satnic v gradnjo. Razmerje med pokrito in odkrito zalego naj bo vedno v korist odkrite zalege. Takoj, ko je dodana satnica skoraj dograjena dodajmo v gradnjo novo. Rojenje je pogosteje tudi tedaj, ko čebele zaradi slabega vremena ne morejo na pašo in se drenjajo po panju. Tako situacijo imamo zadnje dni. Pripravimo si vse potrebno za ogrebanje roja, dovolj satnikov s satnicami in primeren panj!

Če nam družina »sede na roj«, jo je najbolje razdreti in narediti narejence, ki so v tem času najboljši. Kako to naredimo, sem že opisal in je na spletni strani. V primeru, da nimamo namena povečevati števila čebeljih družin, lahko prestavimo sat z matico in nekaj zalege v prašilček. V panju pustimo samo en matičnjak (jaz pustim dva enega pokritega in drugega nepokritega) iz katerega se bo izlegla matica; ko bo pričela z zaleganjem, se bomo odločili, kaj narediti s prašilčkom s  staro matico.

Meseca maja lahko smukamo cvetni prah. Vreme za to mora biti suho in donosi cvetnega prahu morajo biti stabilni. Opazujmo koliko čebel prinaša cvetni prah. Osmukanec moramo pobirati dnevno, ga takoj očistiti in shraniti. Nekateri osmukanec sušijo. Jaz ga polnim v plastične posodice in takoj zamrznem. V zamrzovalniku ostane do porabe.

Ne pozabimo na napajalnik, ki mora biti stalno oskrbovan.

Vižmarje, 2.5.2023                                                                   Tomo Strgulc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *