Skip to content

Na kratko o varoji

Razvojni ciklus varoje

Varoja je med letom na odrasli čebeli od 5-11 dni. V tem času je zarita med obročki na zadku čebele, kjer prebode membrano med obročkoma in pije hemolimfo čebel. Dokazano je, da so ti vbodi usodni za vnos nekaterih virusov. Drugi stadij v razvoju varoje, je prehod s čebele na ličinko. To se zgodi v starosti čebelje larve med 5 in 5,5 dni, kar je tik pred pokrivanjem celice. Varoja se namesti v mleček pod čebelo, kjer lahko preživi, saj diha skozi cevčice, ki segajo nad površino mlečka. Prvo jajčece izleže varoja 70 ur po zasedbi celice. Iz neoplojenega jajčeca se izleže samček, ki kasneje oplodi godno samico. Varoja nato vsakih 30 ur položi jajce, iz katerega se bodo izlegle samice. Zgodi se, da samica varoje ni dobro oplojena. V tem primeru bo legla samo neoplojena jajčeca, iz katerih se izležejo samčki. Skupaj lahko varoja položi pet - oziroma v trotovskem satju - 6 jajčec. V odrasle samice varoj se bodo razvile samo tiste, ki so v pokriti zalegi vsaj 6 ur. Vse ostale se ne bodo oplodile in bodo po odkritju zalege odmrle in skupaj s samci padle na podnico. Te varoje lahko ločimo saj so svetlo rumene barve. Iz navedenega sledi, da ena varoja mati lahko reproducira 1,3-1,45 varoje v čebelji celici in 2,2-2,6 varoje v trotovski celici  (3+8+10=21; 3+8+12=23). Pomebno je tudi to, da varoja 9 krat raje zaleže jajčeca v trotovsko zalego kot čebeljo. Iz navedenega lahko vidimo kako pomembno je izrezovanje trotovine. Glede na reprodukcijsko sposobnost varoj lahko predvidimo prag števila varoj, ki je še dopusten po zadnjem zatiranju varoj. Več avtorjev navaja, da je 50 varoj zgornja dopustna meja, pri kateri bodo skupaj s čebelami preživele zimo. Razvojni cikel varoje je podoben kot pri čebelah. Govorimo o kratkoživih in dolgoživih varojah. Dolgožive se izležejo v mesecu avgustu in septembru. Te lahko žive do enega leta. Prve zalege, ki jo matica zaleže februarja, varoje še ne napadajo. Še vedno so le na odraslih čebelah. Ko je v panju več zalege in je močno prisoten hormon, ki ga izločajo ličinke se, varoje usmerijo v zalego in prično z reprodukcijskim ciklom. Število varoj se vsakih 25 dni podvoji.

Naravni odpad varoj na dan in faktorji s katerimi pomnožimo to število, da dobimo oceno dejanskega stanja varoj v 10 satnem AŽ panju:

marec X * 120
april X * 180
maj X * 240
junij X * 300
julij X * 350
avgust X * 400
september X * 420

Naravni odpad je tisti na katerega ne vpliva nobeno delovanje akaricidov. Vedeti moramo, da po tretiranju z mravljinčno ali oksalno kislino varoje odpadajo še 3 tedne od dneva zatiranja!!

Slabljenje dužine se začne, ko število varoj v družini preseže 3000 osebkov.

Družina odmre, če je v mesecu septembru 12000 varoj.

vir VURS