Skip to content

Opravila v septembru

Stanje v panju

Septembra so čebele sredi intenzivne priprave na zimo. Kopičenje zalog medu jim je osnovna skrb. Stikanje za medičino in ostalo sladko hrano je zelo intenzivno. Za zogotovitev hrane ne izbirajo sredstev in se lotijo ropa slabe in še posebej rade brezmatične družine. Oblika čebeljega gnezda je sedaj že povsem zimska, saj je med v vencih nad zalego in na krajnih satih. Prenašanja medu v medišče v tem času ni pričakovati, razen ob obilnem medenju gozda, kar pa e zgodi le malokdaj. Matica še vedno polega jajčeca iz katerih se bodo razvile dolgožive čebele. Zelo pomembna je pelodna paša, ki omogoča ustrezno preskrbo ličink z beljakovinami. Troti postajajo odvečna usta v panju in čebele jih v začetku meseca prično, koncem pa dokončno preženejo iz panjev. Varoja se je ob morebitnih ugodnih pogojih razvila do usodnega števila. Močno napadene družine ne zdrže pritiska zajedalca in zapustijo panj v roju. Morebitni roji so polni varoj in jih je pred vstavljanjem v panj potrebno očistiti varoj. Roji iz tega obdobja niso sposobni preživeti zime. Uporabni so za ojačanje družin. Ker v panju ni več trotov, tudi naravnega nadomestila po nesreči izgubljene matice ni več.

Delo čebelarja

Gozdni med smo iztočili koncem avgusta ali že nekoliko prej. Iz panja smo odstranili čim več manskega - gozdnega medu, ker le ta ni primeren za prezimitev. Vsebuje preveč mineralov, ki bi obremenili črevesje čebel v času zimskega mirovanja. Nadomestitev odvzetega medu s sladkornim sirupom je tako eno od osnovnih del čebelarja v prvi polovici septembra. Čebelarji, katerih čebele niso bile na gozdni paši, so čebele do septembra že v večji meri nakrmili. Če so čebele bile na gozdni paši, je bilo potrebno manski med iztočiti. Jaz že v času točenja uredim panj za zimo in to na način, ki ga bom opisal. Vsa žrela na panjih zožim na cca 2-3 cm. S tem olajšam čebelam braniti panj pred vsiljivkami in otežim izlet čebel, ki so podvržene ropu. Mediščno satje zložim na kozico, odstranim matično rešetko in iz plodišča prestavljam zaležene in obnožinske sate v medišče. Vse medene sate, v katerih je hojev med, odložim na kozico. Na nosilne palice plodišča namestim distančnike, ki bodo satje dvignili za 12 mm višje. Ta dvig je pomemben zaradi zmanjšanja prehoda čebel med plodiščem in mediščem, saj je bila matična rešetka odstranjena. Z ometalcem ometem vse čebele iz medenega satja v sipalnik in nato čebele vsujem v prazno plodišče. Delati je potrebno hitro in zmanjšati čas, ko je panj odprt, na minimum. Med iz odvzetega satja točim doma in sate vračam v panj, ko se stemni. V primeru, da niso vsi sati iz medišča za točenje, jih namestim v izpraznjeno plodišče že v času pobiranja medenih satov ali razporedim ob zalego. V medišče, kjer je sedaj gnezdo, vstavim samo že zaležene sate. Običajno pustim med sati zalege prazne prostore, ki jih zapolnim z iztočenim satjem, ko satje vračam v panj. V vsak panj v plodišče namestim kantico s tremi litri sladkorne razstopine ali nalijem pitalnik. Tako oblikovano gnezdo je zelo podobno gnezdu, ki ga čebelja družina oblikuje v duplu drevesa. Čebelja družina ima možnost, da si nad zalego oblikuje debel venec medu, ki v primeru prezimljanja v plodišču omejuje matico pri jesenskem zaleganju. To je praktičnio zadnji drastični poseg v panj v tem letu. Za vsak panj si zapišem koliko je bilo zalege v tem času in koliko medu sem iztočil. Budno spremljam pojav morebitnega ropanja. Za vsako družino porabim cca 7-8 kg (nikoli več) sladkorja, ki ga dodam v razstopini 1/1.

Večina čebelarjev prezimlja čebelje družine v plodišču in iz panjev ne odstranjuje matične rešetke. V tem primeru moramo v prvih dneh septembra preveriti koliko je v panju zalege in koliko medu imajo za zimo. Vedeti moramo, da je v satu, ki je obojestransko naponjen s pokritim medom cca 2 kg medu. Čebelja dužina v 10 satnem AŽ pa bo v času zime porabila približno 8 kg medu in v LR panju cca 10 kg. Če ugotovimo da je zaloge medu premalo, čebeljo družino dokrmimo. Pri pregledu v septembru kontroliramo kvaliteto zalege. V primeru, da je družina slabotna in je zalega presledkasta, je najbolje družini dodati močno rezervno družino, oziroma jo pripojiti drugi dobri družini.

Zatiranje varoje je naslednje nujno opravilo. Kako se ga boste lotili, je prepuščeno vam. Vsekakor si ponovno preberite navodila iz prejšnjega meseca in v primeru velikega odpada varoj, takoj ukrepajte. Uporabite vsaj dva različna načina zatiranja varoj.

Delo v nakladnih panjih v septembru sledi istim ciljem, kot sem jih opisal za AŽ sistem. Jaz prezimljam v eni visoki nakladi na katero poveznem polovično ali 2/3 naklado. Družine prihranjujem z vedri, ki jih poveznem na notranji pokrov. Običajno dodam 12-15 litrov sladkorne razstopine na družino. Pri prvem pregledu v septembru iz vsake naklade odvzamem po en sat in ostale premeknem proti sredini. S tem povečam pretok zraka ob stenah in preprečim plesnenje satja. Prav tako ob tem pregledu odstranim vse deviško satje in ga nadomestim z že zaleženimi sati. Družine v 2/3 ih nakladah prezimljam v treh enotah. Če so šibke tudi v dveh in na 8 satih (praznega prostora v jeseni ne zapolnim s stiroporom). Pomembno je, da družine po nakrmljenju oblikujejo 1dm debel venec medu nad zalego in ima ob straneh po dva medno obnožinska sata.

Zdravstveno varstvo

Pregledi čebel so v jeseni redkejši in prav zaradi tega moramo pri tem opravilu precej pozornosti nameniti stanju zalege. Spremembe na pokrovčkih nam lahko razkrijejo bolezen hude gnilobe. Znake hude gnilobe, ki smo jo obravnavali v navodilih aprila, ne smemo zamenjati z znaki, ki se pojavijo ob hudem napadu varoje. V obeh primerih opazimo luknjice na pokrovčkih zalege. Razlika je v obliki vsebine celice. Vsekakor je sedaj čebelarjeva skrb zagotoviti čebelam kvalitetno hrano za zimo. Čeprav smo v glavnem že blizu konca krmljenja, še vedno lahko nekoliko olajšamo zimovanje čebel. V zadnje obroke sladkorne raztopine, nekateri dodajajo sok česna. Po izkušnjah lahko povem, da le ta čebelam ne škodi. Jaz že vrsto let uporabljam KAS, ki ga izdelam po sledeči recepturi: 900 g osušenega pelina, ki ga naberemo v času cvetenja, 50 g osušenih borovih vršičkov lahno vremo v 10 l vode 2-3 ure. Ko se zvarek ohladi, ga precedimo skozi gazo in shranimo v hladilnik. V sladkorno razstopino ga dodamo 30 ml na liter. Pripravek deluje proti nosemi in varoji..

Ker si sedaj tega ne boste pripravljali, je dobro, da uporabite vsaj česen ali pa NOZEVIT. Nozevit proizvaja APIVITA Varaždin in se ga lahko kupi na hrvaškem. Navodilo za uporabo je priloženo steklenički, ki zadostuje za tretiranje 80 čebeljih družin. Pripravek je naravnega izvora.

V primeru, da so se čebele v vašem čebelnjaku pričele ropati, ukrepajte hitro. Najprej zožite žrela na širino ene do dveh čebel. Jaz v takem primeru pred vhodi v panj navežem smrekove vejice, ki roparicam otežijo vhod v panj. Če to ne pomaga je potrebno v žrela namestiti kvadratne cevke. Moje so 7 mm visoke, 15 mm široke in 80 mm dolge. Cevke porinemo v panj kar oteži dostop tujkam v panj. V primeru vročine je po zoženju ali vstavitvi cevk, odpreti vrata panjev, da se panj zrači. V času ropa ne odpirajmo panjev in ne posegajmo v čebelje gnezdo. Počakajmo, da se rop prekine. Posegi, ki jih bomo izvedli po ropu naj bodo taki, da ne premeščamo satov, ki so pred žreli panjev. S tem porušimo ustrezno obrambo in rop se lahko ponovi.

V zimo ne pojdite s slabimi družinami. Take družine raje pripojite srednje dobrim. Slabih med seboj ne združujte. Družina, ki bo zimo preživela, naj ima v sredini septembra vsaj 3-4 sate zalege.

Tomo Strgulc