Skip to content

Opravila v marcu

Stanje v panju

Ob normalni zimi, ko so temperature v februarju večinoma pod 00 C, bo v začetku marca v panju zalega na satu, dveh ali celo treh. Marec je za čebele najbolj kritičen mesec. Zimske čebele odmirajo hitreje, kot se izlegajo mladice. V tem mesecu bo za kratek čas v panju najmanj čebel. Ugodne vremenske razmere in ustrezno stanje v panju pa bo spodbudilo buren spomladanski razvoj, ki je še posebej značilen za kranjsko sivko. Poraba zimske zaloge medu in cvetnega prahu in vode je velika. V mesecu marcu običajno odmro čebelje družine močno okužene z nosemo. Zdravljenje te parazitske bolezni praktično ni mogoče. Antibiotiki niso dovoljeni, preostane nam samo alternativno zdravljenje. Pripravkov, za katere ne vemo natančne sestave, ne uporabljamo. Ostanki nedovoljenih snovi v medu niso dopustni. V marcu so običajne kratkotrajne ohladitve. V času ohladitev se čebele strnejo v gručo in matica prekine zaleganje. Zgodi se, da čebele ne morejo ogrevati celotne zalege. V tem primeru čebele odstranijo podhlajeno zalego in izpijejo žerke. V panju ostane samo dobro oskrbovana zalega. Zgodi se, da nam manjka generacija čebel, ki je ni moč hitro nadoknaditi, zato moramo poskrbeti, da do podhladitve ne pride.

Delo čebelarja

Prvi pregled čebel bomo opravili na topel dan. Pregled je podoben, kot smo ga opravili v februarju. Zavedajmo se, da je marca še hladno in moramo pregled opraviti hitro. Če ugotovimo, da čebele ne potrebujejo posega, panj zapremo in ne vznemirjamo čebel. Ob morebitnem posegu sate samo listamo, izvlečemo jih samo izjemoma, ko je treba spremeniti pozicijo čebelje gruče. Na kaj moramo biti pozorni? Pregledamo, ali je v panju zalega, kvaliteto zalege in količino zaloge medu. Če v panju ni zalege, je družina verjetno brez matice in bo treba čebele dodati drugi družini. Zalega je lahko trotova, kar pomeni, da je v panju matica, ki ji je zmanjkalo semena in zalega neoplojena jajčeca. Tako družino razdremo in čebele s satjem prestavimo k drugi družini. Matice pri tem ne iščemo. Panj zapremo, da preprečimo vračanje čebel. Vedno, ko osirotelo ali oslabelo čebeljo družino prestavljamo k drugi družini, se moramo prepričati če so čebele zdrave. Posebno pozornost namenimo znakom hude gnilobe! Ko kontroliramo količino hrane, vedimo, da je v marcu poraba velika, cca. 2,5 kg na panj. Medeno satje ni vedno optimalno razporejeno, zato moramo s prestavitvijo medenih satov h gnezdu pomagati čebelam. Jaz čebele prezimljam v medišču, kar mi omogoča ukrepe, s katerimi dosežem učinke stimulativnega krmljenja in nemotenega širjenja gnezda.

Marca je tudi čas, ko se moramo odločiti na katero pašo se bomo osredotočili. Če je to paša na regratu, ki bo cvetel nekje po 15. aprilu, je treba čebele stimulirati, da se do tega datuma okrepe. Pričetek stimuliranja je vsaj 40 dni pred pašo. Čeprav kar nekaj let nisem prakticiral uporabe pogač, sem to ponovno vpeljal, vendar le pri čebeljih družinah, ki so to potrebovale. Pred pregledom si pripravim satne pitalnike v katerih je cca. 1,5 kg pogače. Družinam, ki zasedajo več ko 6 ulic s strani, ki je bližja steni, odvzamem sat na katerem je že nekaj čebel in ob steno panja postavim satni pitalnik s pogačo. Če je potrebno, prestavim gnezdo ob pitalnik. V primeru da je z druge strani preveč praznih satov, te nadomestim z medenim satom. Tik ob gnezdo prestavim sat, ki ima le venec medu. Ob ta sat pa postavim povsem meden sat. Tak razpored čebelam omogoča kontakt z medom in hkrati omogoča matici, da na njem zalega. Povsem meden sat bi predstavljal oviro in matica ne bi širila gnezda kot si želimo. Če družina ni dobro razvita, ji ob tem pregledu zožim plodišče in vanj namestim za sat ali dva izolacijskega materiala. Uporabim stiropor, stirodur ali penasto gumo. Višek medenih satov prestavim pod gnezdo (prezimljam v medišču). Družina ima tako na razpolago med, ki ga bo prenesla v gnezdo, kar spodbudi matico k zaleganju. Če je v marcu lepo vreme in čebele dnevno izletavajo, so preskrbljene z vodo. Če temu ni tako, je dobro v pitalnik naliti 0,5 l tople raztopine sladkorja v razmerju 1:1. S tem smo družino oskrbeli z vodo. To naredimo tudi takrat, ko smo družinam dodali satni pitalnik s pogačo. Če imamo čebele doma, jih lahko tudi krmimo vsaka dva dni s po 2 dl razstopine. (Pred drugim dodajanjem sladkorne raztopine preverimo, če so čebele prvi obrok porabile). Če so čebele stran od doma, jim lahko hrano dodamo tudi v plastenkah s cevko. Družine, ki zasedajo 3 ulice, zožimo na 5–6 satov in jim ne dodamo pogače, ker bi jih s tem samo dodatno obremenili. Lahko jim natočimo sladkorni sirup in čez nekaj dni preverimo, če so ga vzele. Če ne, teko

čino odlijemo in otoplimo panj. V panju mora biti dovolj medu!!!. Družine, ki zasedajo manj kot 3 ulice, združimo ali samo otoplimo in jih prepustimo usodi. Reševanje take družine je v večini primerov potrata časa brez rezultata. Koncem marca ponovno pregledamo družine in postopoma odstranjujemo dodani izolacijski material. S širjenjem ne pretiravamo, saj je zdaj za družine najpomembnejša toplota, ustrezna količina medu in cvetnega prahu – hrane. Družinam, ki se dobro razvijajo, dodamo večkrat zaležen sat med zalego. Običajno v sat nalijemo malo sladkorne razstopine ali ga vsaj malo poškropimo. Ob zalego damo sat medu in cvetnega prahu. Če v panju ni dovolj hrane, dodamo ponovno pogačo ali prilijemo sladkorno raztopino. Ob prvem marčevskem pregledu stanje zabeležimo, da lahko primerjamo začetno stanje s stanjem v preteklih letih.

Zoženje v AŽ panju

Čebelarji, ki prezimljate družine v plodišču in imate izpraznjeno medišče, lahko stimulativno krmite družine tako, da v medišče na matično rešetko položite medeni sat. Sat le delno napraskate z vilicami, da je dostop do hrane čebelam lažji. Ko izpraznijo spodnjo stran, sat obrnite. Tak način stimulativnega krmljenja je zelo priporočljiv, saj čebel ne obremenjujemo s predelavo saharoze, kot je v primeru, ko dodajamo pogače ali sladkorno raztopino. Sat, ki smo ga dodali, moramo pokriti s pažnim materialom.

Uredimo higienski napajalnik.

V LR panjih je postopek enak. Če so družine šibke, odstranimo spodnjo naklado ali gornjo prazno naklado, ki je čebele ne zasedajo. Pogačo, še bolje pa tekočino, dodajamo od zgoraj. Tekočino sam dodam v 2 litrskem vedru, v katerega prvič nalijem cca. 0,5 l tople sladkorne raztopine. Čez dva dni preverim, če so čebele hrano popile. V primeru, da ne, opravim hiter pregled in po potrebi družino zožim na dva sata več kot jih zasedajo. Uredimo napajalnik, ki mora imeti stalno vodo. Če voda čebelam ni stalno na razpolago, bodo našle drug vir in jih bomo potem težko navadili, da bodo pile doma. Vse kar smo naredili, zapišemo. Pri družinah, ki zasedajo vse sate v nakladi, niso pa še prešle v spodnjo naklado, obrnemo medene sate za 180 stopinj. S tem smo dali delo čebelam, da bodo prenesle med spet na zadnjo stran panja in s tem spodbudile matico k zaleganju. Če je zalega na manj kot polovici sata in to na sprednji strani, niti satov niti naklade še ne obračamo! Družinam, ki so že prešle v spodnji del in zasedajo gornjo naklado, obrnimo za 180 stopinj tudi vsak drugi sat z zalego ali celotno naklado. Pazimo, da s širjenjem ne pretiravamo, saj čebele rabijo toploto! Menjava naklad še ni priporočljiva.

Tudi v nakladnem panju lahko dodamo medeno satje direktno nad zalego. Ker sata ne moremo položiti zaradi nosilnih podaljškov na gornji satni letvici, moramo uporabiti posebno nizko naklado (3 cm), v kateri imamo vrezana dva utora. To naklado položimo na naklado s čebeljim gnezdom. Sredi marca pričnemo uporabljati PVC folijo. Folijo položimo na gornjo naklado in s tem dodatno otoplimo panj. Kondenz, ki se nabira na foliji, nudi čebelam kar nekaj potrebne vode. Šibkim družinam folije ne nameščamo.

Zdravstveno varstvo

Voščena vešča nam lahko napravi nepopravljivo škodo na satju, ki smo ga shranili. Kako se obvarujemo, da nam vešča tega ne naredi? Obstaja več načinov. Sam vse odvzeto satje jeseni presortiram na medeno, suho – že zaleženo in nezaleženo ter ne povsem izdelano. Sate z medom in nezaležene sate zložim v vrečke za smeti. V vsako vrečo gre po 8–9 satov. Vrečo dobro zalepim in jo dam za 1 dan v zamrzovalno skrinjo. Naslednji dan vreče zložim na polico. Temperatura -6–7 stopinj C molja ubije v 4–5 urah, temperatura -11,5 stopinj C pa že v 2 urah. Če hranimo satje v omarah, je potrebno žveplanje. S tem začnemo koncem meseca marca. Ne odlašajmo! Satje lahko ustrezno shranimo tudi v prostoru, ki ni ogrevan in je satje na prepihu. Sam LR satje zložim v naklade in to tako, da se sati med seboj ne dotikajo. Naklade položim na podnico z mrežestim dnom, da vanj ne morejo miši, in jih zložim v stolp. Tako dosežem kroženje zraka, ki voščenemu molju ne odgovarja in satje pusti pri miru. Na voljo so tudi kemikalije, s katerimi lahko zaščitimo satje pred veščo, a jih sam ne uporabljam. Ne hranite satja v zaprtih panjih! Dobro je, da satje vsako leto razkužimo z ocetno kislino. S tem bomo uničili spore noseme. Sate zložimo v 200 l plastični sod, v katerega na dno zlijemo 200 ml ocetne kisline. Sate pustimo v sodu tri dni, nakar jih prezračimo in ustrezno shranimo.

Naj medi!