Skip to content

Opravila v juniju

Stanje v panju

V tem mesecu čebelja družina doseže višek razvoja. Čeprav se je buren razvoj pričel v mesecu maju, se le ta nadaljuje še prvo polovico junija. Po junijskem enakonočju se vse skupaj umiri in družine redkeje roje, prično se pripravljati na zimo. Morda je nekoliko pretirano omeniti zimo, pa vendar po kresu posameznih opravil v panju ni več možno opraviti tako kot mesec pred tem. Junij je tako še vedno čas rojenja, hotenja čebelje družine po ohranitvi vrste in prav to mora čebelar izkoristiti. Mlade lanske matice bodo v tem mesecu zalegle tudi do 2000 jajčec dnevno. Prostor za zaleganje je še vedno pomemben. Prav tako kot dovolj prostora za odlaganje medičine, ki je v tem mesecu še vedno obilna. Po 20. juniju zamedi pravi kostanj, nekoliko prej lipa in v nekaterih predelih hoja. V juniju je čas za dokončno oceno vrednosti posameznih matic in njih zamenjavo.

Delo čebelarja

V začetku junija se ob ugodnih vremenskih pogojih na našem področju opravi prvo točenje cvetličnega medu, če nočemo, da ga čebele pomešajo s kostanjem in lipo. O tem, kako se pripraviti na točenje, ni potrebno pisati. Omenim naj samo to, da sam točim vedno le satje iz medišča. Sate, v katerih se nahaja sladkor iz spomladanskega ali jesenskega krmljenja, označim ali jih postavim na rob plodišča in jih v nobenem primeru ne točim. Dobro je, da se tega drži vsak čebelar, še posebej tisti, ki med prodaja. V tem času še ni velike nevarnosti ropanja, a je vseeno potrebno paziti, da čebele ne zaidejo v prostor, kjer se toči med in da satje vračamo zvečer. Sam se držim pravila, da ne točim takrat, ko je dobra paša. Če v tem času vznemirjaš čebele s točenjem, čebele ne nabirajo in dan je izgubljen. Morda ne bo odveč omeniti, da točimo vedno samo zrel med. Velikokrat je slišati, da zrel med čebele pokrijejo s pokrovci. To vsekakor drži, a se dogodi, da medu ni za polno celico in v panju bo tudi nepokrito satje. Ali je med zrel je najbolje izmeriti z refraktometrom (manj kot 20% vode oz.18,6%, če pridelujemo med po SMGO), če tega nimamo, pa obrnimo sat navzdol in ga sunkovito pomaknimo navzdol. Če bo med ostal v satju, bo kar pravšnji za točenje. Toliko o točenju.

V juniju imamo vse družine že v obeh oddelkih panja. Zaradi omejenega prostora v AŽ panju, je potrebno čebele pregledati vsakih 10 dni. Pri takem pregledu ni potrebno povsem razkopati panja. Sam pričnem s pregledom zapisa od zadnjega pregleda. Najprej čebele rahlo zadimim in nato izvlečem gradilni sat. Ta je, kot sem že omenil, drugi z desne. Če je sat zaležen in zalega pokrita, trotovino izrežem. Izrezano trotovino nalomim, da vidim če so na trotih varoje. Stanje kasneje zabeležim. V primeru, da čebele ne grade gradilnika, je družina skoraj sigurno na roju. V tem primeru pregledam celotno plodišče. Glede na starost najdenih matičnjakov, ustrezno ukrepam, da rojenje preprečim. O tem je bilo več napisanega v maju. Vsekakor pa stremim za tem, da si pripravim čim več rezervnih družin. V panju, ki je poln čebel in ni na roju prestavim v medišče 1-2 sata pokrite zalege. V plodišče pa iz medišče vsatvim dva sata, iz katerih se je v večini že polegla zalega, ki sem jo tja prestavil pri prejšnjem pregledu. Omenil sem že, da sredi junija na tem področju medi kostanj in lipa. To je za nas glavna paša in ne smemo pretiravati s prestavljanjem zalege v medišče. Tam naj bosta le dva, največ trije sati zalege. Če je zalege le preveč in je paša pred vrati raje odvzemimo sat ali dva in naredimo narejenca. Zgodi se, da veš, da te naslednjih 14 dni ne bo pri čebelah. V tem primeru je pri močnih družinah pametno odvzeti sat z matico in formirati rezervno družino. Osirotela družina si bo sama vzgojila novo matico in še bera medu bo večja kot sicer. Če ne narediš nič in pustiš čebele same, se bodo izrojile in izguba bo tako na čebelah kot na medu. V juniji ne smemo pozabiti na gradnjo satja. Ob dobri paši lahko satnico vstavimo v medišče ob prestavljeno zalego, če paše ni in čebele grade, jo dam v gradnjo v plodišče.

Ne se držati šablon tam kjer to ni potrebno. Osnovno vodilo pri ukrepih je prostor za zalego, gradnja satja in predvsem za odlaganje medičine.

Še nekaj o zamenjavi matic. To delo opravimo čim več v tem mesecu. Slabe matice, ki se do junija niso izkazale, obvezno zamenjajmo in si ne delajmo utvar, da se bo stanje izboljšalo. Zamenjava je lahko z dodajanjem mlade, kupljene matice v matičnici ali z dodajanjem zrelega matičnika. Tako matico kot matičnik si lahko vzredimo sami. V primeru, da imamo dobre rojeve matičnike, jih uporabimo v celoti. Stare matice odstranimo in naslednji dan cepimo v sat s pokrito zalego matičnjak. Če ni paše, družini nalijemo vsaj 2 dl sladkorne tekočine. Družine ne pregledamo vsaj 14 dni, bolje 3 tedne. Lahko se zgodi, da matice po tem času v panju ni. V trem primeru dodajmo oplojeno matico v matičnici. Dodajanje matice v matičnici je posebna zgodba. Vsak čebelar ima svojo najboljšo varianto. Najbolj sigurno je, da po odstranitvi matice počakamo 9 dni, da je vsa zalega pokrita. potrgamo vse zasilne matičnjake in dodamo matico v matičnici. Dva dni po vstavljanju matičnice v panj izvlečemo sat na katerem je matičnica in preverimo obnašanje čebel na matičnici. V primeru, da čebele matico hranijo in se ne oklepajo matičnice, odpremo zapori pred sladkornim testom. Panja ne pregledamo vsaj 14 dni pa še ta pregled naj bo omejen le na ugotavljanje prisotnosti jačec ali odkrite zalege.

V primeru , da se čebele oklepajo dodane matičnice in so nemirne, preglejmo panj. Našli bomo ali zasilni matičnjak ali matico. Če najdemo matičnjak, ga podrimo in postopek ponovimo. V primeru, da smo našli neoplojeno matico, odstranimo matičnico in jo porabimo v drugem panju. Dobro je, da v času dodajanja matice družino krmimo. Jaz položim pod sat v katerem je matičnica malo sladkorne pogače.

Delo v LR panjih v tem mesecu je namenjeno ohranitvi moči družine, zagotoviti dovolj prostora za vnos medičine in zamenjavi matice, če je to potrebno. Pri sistemu čebelarjenja z 2/3 nakladami ali z visokimi nakladami morajo biti cilji posegov podrejeni napisanemu. Opisal bom postopek, ki ga opravim v LR panju sestavljenemu z 2/3 nakladami. Koncem maja imamo plodišče v 3 nakladah. Na teh je matična rešetka in medišče. V maju, na našem območju to zadostuje. Če ocenimo, da je med zrel in ga je dovolj za točenje, ga iztočimo. Pred cvetenjem lipe in kostanja, ki cvetita več ali manj sočasno, panj preuredim za našo glavno pašo. V spodnjo naklado zložim sate odkrite zalege do 4 satnice in nad to drugo naklado z odkrito zalego na sredini. Ob to zalego postavim delno pokrito delno odkrito zalego prazno že izdelano satje in na vsaki strani na drugo mesto satnici. Nad ti dve nakladi namestim matično rešetko in nato naklado s preostalo pokrito zalego in izdelanim satjem. Če sem pred tem posegom iztočil med, iztočene sate porabim v plodišču, za medišče pa uporabim suho satje. Glede na moč družine dodam še četrto naklado. Ob cvetenju lipe in kostanja se bo zalega v tretji nakladi polegla in čebele jo bodo polnile z medičino. Takoj, ko je ta naklada delno zapolnjena z medičino, pod njo podstavimo novo naklado z izdelanim satjem. V času cvetenja lipe in kostanja imam tako plodišče v dveh nakladah in medišče v dveh, večinoma pa v treh nakladah. Če čebelarite s kombinacijo visokih in 2/3 naklad, je potrebno za plodišče nameniti visoko in eno 2/3 naklado. Med medenjem lahko opazite, da čebele ne nosijo medičine v medišče, temveč v plodišče nad zalego. V takem primeru, z medom napolnjeno naklado v plodišču prestavite nad matično rešetko (pazite, da ne prenesete matice) in na podnico postavite naklado z izdelanim satjem in neizdelanimi satnicami iz prvotnega plodišča.

Zamenjava matic v LR je enako tvegana kot pri AŽ, a je nujna pri družinah, ki niso izpolnile naših pričakovanj. Ker je še vedno čas rojenja, bo morda potreben ukrep, ki sem ga opisal v maju.

Zdravstveno varstvo

Poapnela zalega se pojavlja v nekaterih panjih in je posledica stresov vlage in premajhne zasedenosti panja s čebelami. Bolezen povzroča plesen Ascosphaera apis in se širi s sporami, ki se nahajajo na črnih mumijah odmrlih čebel in pridejo v ličinko čebel skozi ustno odprtino. Spore so zelo odporne in so kužne do 15 let. Spore se v panje prenašajo z orodjem, z okuženo matico ali čebelami in s trosi, ki se širijo v okolico čebelnjaka iz odmrlih črnih mumij ličink, ki jih iz panjev odstranjujejo čebele. Preventivni ukrepi za preprečevanje poapnele bolezni, ki so navedeni na strani 170 knjige Slovensko čebelarstvo v tretje tisočletje, so:

  • ublažitev hitrih sprememb temperature v panju,

  • primerna ventilacija,

  • ustrezna izbira lokacije čebelnjaka,

  • zaloga hrane,

  • vzdrževanje močnih družin,

  • zamenjava matice,

  • redna menjava satja,

  • odstranjevanje poapnelih mumij.

Naj medi

Tomo Strgulc