Skip to content

Opravila v juliju

Stanje v panju

V prvi polovici julija bo odcvetel kostanj in nekoliko prej lipa. S tem se konča čebelja paša na našem območju. Po kresu, ko se začne dan krajšati, se čebele prično obnašati drugače kot pred tem. Prično se pripravljati na zimo, čeprav se poletje še ni prav začelo. Posegi v panj morajo biti prilagojeni temu dejstvu, saj nam čebele ne odpuščajo več napak. Vsak nepremišljen poseg bo imel posledice pri zazimitvi in stanju čebel v naslednjem letu. Volja do rojenja se v juliju povsem umiri. Čebele, ki bodo rojile v tem času, imajo vzrok lahko drugje in ne v prenaseljenosti panja. Naša kranjica je znana po tem, da zalega samo, če ima dotok hrane v panj. Če tega ni, je obseg zaleganja matice zmanjšan ali ga celo ni. Italijanska pasma (Milifiera ligustica) je ob poletni vročini nemalokdaj povsem brez odkrite zalege. Matica te vrste začne zalegati šele, ko se ponovno pojavi paša in nato zalega vse leto. Kranjica ne pozna takega ciklusa in običajno zalega do oktobra in nato ponovno prične, ko se prične dan daljšati oziroma koncem januarja. Iz navedenega sledi, da moramo poskrbeti, da bo v panju tudi v juliju in avgustu dotok hrane, ki bo matico spodbudil k zaleganju. Julija in avgusta se bo obseg zalege zmanjševal. Varoja bo enako aktivna še naprej in razmerje varoj na enoto čebel se lahko hitro drastično poveča v korist varoj. To moramo v teh dveh mesecih vsekakor preprečiti.

Delo čebelarja

Pregledi čebel v juliju mesecu si še vedno sledijo v presledku 7 do 10 dni. Ker v prvih dneh julija medi kostanj in lipovec, sam čebel ne pregledujem, kadar se obeta dober donos. Z brskanjem po panju povsem porušimo nabiralno vnemo čebel in poslabšamo količino nabrane medičine tega dne. Ker se iztekajo dnevi, ko bomo še lahko radikalno posegli v panj, je še toliko bolj pomembno, da pred posegom pogledamo zapiske in se ustrezno pripravimo. V panju, kjer smo nameravali zamenjati matico, je zdaj skrajni čas, da to storimo. Menjavo lahko izvedemo tako, da matico preprosto odstranimo in naslednji dan dodamo oplojeno matico v matičnici. Če imamo prazen trosatni prašilček, lahko matico, ki smo jo namenili zamenjati, prestavimo v prašilček na satu zalege. V prašilček dodamo še sat z medom in prazen sat. Prašilček odnesemo na drugo lokacijo. Tako narejen prašilček v tem času ne bo dosegel ustreznega razvoja za prezimitev, lahko pa ga kasneje dodamo, kot ojačanje drugi družini. V primeru da imamo v tem letu namen narediti še nekaj rezervnih družin, je treba počakati na zaključek kostanjeve paše. Po paši bo pravi čas za to, saj bodo močne družine povsem neizkoriščene, če jih ne odpeljemo na gozdno pašo. Ko bomo točili kostanjev in lipov med, je pametno opraviti prvo tretiranje čebel proti varoji. Jaz čebele, ki so ometene v posodo ometalnika, poškropim s cca 25 ml sladke razstopine oksalne kisline (1 liter sladkorne razstopine (v razmerju kg sladkorja na liter vode) z dodatkom 35 g oksalne kisline). Ometene čebele poškropim s plastično brizgo oziroma brizgo s nadzorovanim dozatorjem, jih nekoliko pretresem in vržem na sipalnik. Ko se umaknejo v panj, panj zaprem. Če imam čas, tega pa običajno med točenjem ni, pred vrnitvijo čebel v panj, vstavim podnico z mrežo za kontroliranje odpada varoj. Če tega ne naredimo sedaj, je to treba nujno storiti pri prvem naslednjem pregledu.

Že v prejšnjih navodilih sem večkrat omenil nujnost rezervnih družin. Po kostanjevi paši lahko naredimo narejence tako, da vzamemo tri sate zalege (lahko iz različnih panjev), dodamo sat medu, en ali dva izdelana sata in sat s cvetnim prahom. Taki družinici dodamo oplojeno matico, lahko pa cepimo zrel matičnjak. V pitalnik dodajmo 1-2 kg pogače, lahko tudi v satni pitalnik. Najbolje je, da narejenec odnesemo na drugo lokacijo in ga tik pred nočjo odpremo.

Lahko se lotimo izdelave narejencev iz ometenca. Čebele, ki smo jih pri točenju ometli, po tretiranju z oksalno kislino vsujemo v prašiček, v katerem je izdelano satje in satnice. Koliko satnic bomo dali v ometenec, je odvisno od količine čebel in hrane, ki mu jo bomo namenili. Sam jih dodam več kot pol. Priporočeno je, da ima vsak ometenec 1-1,2 kg suhih čebel. V tako pripravljen prašilček dodamo oprašeno matico v matičnici in ga čez noč postavimo v klet, da se čebele, ki so ometene iz različnih panjev, socializirajo. Drugi dan zvečer jih prepeljemo na drugo stojišče in krmimo takoj, ko so porabili ob narejanju dodano pogačo. Tak narejenec bo povsem očiščen varoj, saj je povsem brez pokrite zalege. Ometence lahko ometemo tudi v posebne zabojčke z mrežastimi stranicami. Postopek je enak, kot sem ga opisal. Ima pa prednost pri zatiranju varoj, saj le te odpadejo na podložen papir, ki smo ga položili pod zabojček, ko smo jih za en dan prenesli v klet. Drugi dan zvečer čebele pretresemo v prašilčke in prenesemo na novo lokacijo. Odpremo jih ko se stemni. Pred pretresanjem čebel iz zabojčkov jih poškropimo z vodo, da ne zletavajo. Delamo mirno, a hitro! Prašilčki naj bodo vsaj 6 satni.

V primeru da nimamo prašilčkov in želimo narediti rezervno družino, ob točenju ali ob naslednjem pregledu zložimo satje medišča na kozico. Povsem zapremo matično rešetko, da je komunikacija med mediščem in plodiščem prekinjena. V medišče damo vse sate, na katerih je odkrita zalega, in matico. V plodišču pustimo sate s pokrito zalego. V oba oddelka nato zložimo preostalo satje. Iz medišča, kjer je matica, se bodo vse letalke vrnile v plodišče, zato moramo v medišču en sat napolniti z litrom vode. Ta voda bo zadostovala za pokritje potreb do tedaj, ko bodo mlade čebele lahko prevzele funkcijo nabiranja in prinašanja vode. Plodišče čez pet do osem dni pregledamo in podremo vse zasilne matičnjake. Cepimo zrel matičnjak ali dodamo oplojeno matico. Družini po potrebi stimulativno krmimo. Nekateri pustijo matico v plodišču in naredijo narejenca v medišču. Tudi to gre, je pa narejenec v medišču na začetku slabše preskrbljen in se lahko pojavi poapnela zalega!

V juliju nastopi sušno in vroče obdobje. Pomembno je, da čebele ob dnevih brez paše stimulativno krmimo. Če nas več dni ni, je zelo primerno krmljenje s pogačo. Paziti moramo tudi, da je napajalnik vedno poln vode, ki jo čebele rabijo tudi za hlajenje panja. Panje, ki so na pripeki, zastremo in jih obvarujemo pred sončnimi žarki.

Julij je tudi čas, ko čebele prično stikati za hrano. Možnost ropa je zelo velika. Ne puščajmo satja pred panji. Zapirajmo okna, kjer se toči ali hrani med. Ne zlagajmo satja na kozico, ko pregledujemo čebele. Preglede opravimo dopoldan, ko še ni vroče. To je le nekaj nasvetov, ki nam bodo pomagali, da s čebelami ne bo nepotrebnih težav.

LR panji

Že pred lipovo oziroma kostanjevo pašo smo plodišče omejili na visoko in eno 2/3 naklado, oziroma dve 2/3 nakladi. V času paše pazimo, da pravočasno dodamo novo naklado za med. To storimo takoj, ko je naklada nad matično rešetko delno zapolnjena. Novo naklado postavimo na matično rešetko. Če v tem času pregledujemo čebele, iz plodišča prestavimo v medišče vse sate napolnjene z medom in cvetnim prahom razen povsem krajnih. S tem preprečimo blokado zaleganja matice.

Po paši počakamo nekaj dni, da med dozori in ga iztočimo, ko ima manj kot 18 % vode. V LR panjih je vsebnost vode nekoliko večja kot v AŽ panjih in je temu potrebno posvečati več pozornosti. Po iztočenju ali med njim, se odločamo o izdelavi narejencev. Postopki so enaki kot sem jih opisal pri AŽ. Morda je treba omeniti le to, da se pri ometencih v LR uporabi vsaj 2 kg čebel in da je uporaba zabojčkov skoraj obvezna. Paziti moramo tudi, da narejencem vseh vrst zagotovimo dovolj hrane (več kot v narejencih AŽ). Za stimulativno dodajanje hrane, uporabljamo vedra z luknjicami premera 1,5 mm, ki jih poveznemo na odprtino pokrova.

Izdelava rezervnih družin v LR je lažja, saj lahko družino preprosto razdelimo na dva dela z vstavljanjem vmesnega pokrova z letom. Kje bo v razdeljeni družini matica, je stvar naše odločitve, tako kot pri AŽ panjih.

Ne pozabimo z zatiranjem varoj zagotovitvi vode v napajalniku in senčenju panjev.

Zdravstveno varstvo

Ropanje je lahko usodno za veliko čebeljih družin. Nekaj napotkov sem že omenil, zdaj se bom posvetil stanju, ko je rop že tu. Prvo, kar je treba dnevno spremljati, je obnašanje čebel pred panji. Če ugotovimo, da je frekvenca izletov pri kakšnem panju večja od normale, je treba natačneje raziskati vzrok. V primeru da je brada panja mastna od medu, je rop tega panja že na višku in ga bomo težko rešili. Rešimo ga, če ga zapremo in zvečer odpeljemo na drugo lokacijo. Naslednji dan pa pregledamo, da ugotovimo škodo. Največkrat bomo ugotovili, da so napadalke že pokončale matico. V tem primeru panju ni pomoči. Zalego vrnemo v druge panje, čebele pa ometemo pred panj. Medeno satje shranimo in ga porabimo kasneje. V prvi fazi ropa pomaga že zoženje žrela na širino čebele ali dveh. Še bolje bo, če v panj namestimo 1 dm dolg tunel v širini dveh čebel. Tunel moramo odstraniti nekaj dni po prenehanju ropanja, saj bodo čebele v tem panju preslabo oskrbele družino tako z vodo kot s cvetnim prahom. Oboje je lahko za družino usodno. Če nastane splošen rop in čebel nimamo kam umakniti, moramo vse panje pripreti na 1 čebelo in jim dotok zraka zagotoviti zadaj.

V kratkem o zatiranju varoj!

Tomo Strgulc