Skip to content

Opravila v avgustu

Stanje v panju

V mesecu avgustu matica zalega dolgožive čebele, ki bodo živele do pomladi. Zaradi omenjenega dejstva je zelo pomembno, da je v tem mesecu stanje v panju tako, da matici omogoča zaleči čim večje število jajčec. Te pogoje v dobrih pašnih razmerah zagotovi narava, če jih ne pa jih mora zagotoviti čebelar. Za nemoteno in obilno zaleganje mora biti zagotovljen stalen dotok nektarja – hrane, na razpolago mora biti dovolj prostora, čebelja družina mora biti zdrava in v panju moramo imeti matico, ki bo sposobna realizirati pričakovano. Čebele v tem mesecu že oblikujejo zimsko gnezdo, saj kopičijo med nad gnezdom in na obeh straneh. Nabiralna vnema je v tem času dokaj intenzivna in čebele stikajo za hrano povsod, kar povečuje možnost ropanja. Razvoj varoje se v tem mesecu povzpne do vrhunca in ker se število čebel zmanjšuje je obremenjenost čebel z varojo vedno večja. Na enoto čebel je vedno več varoj. Zaradi vročine, ki je stalnica meseca avgusta, je potrebno čebelam zagotoviti dovolj vode, da lahko hlade panje in ustrezno krmijo zalego. Zaradi razvoja dolgoživih čebel, ki imajo več maščobnih celic kot letne čebele, le te prejmejo več obrokov hrane kot čebele, ki so se rojevale med letom, kar še povečuje pomen dotoka ogljikovih hidratov in beljakovin- cvetnega prahu v panj. Koncem avgusta bodo za družine troti postali odveč. Čebele jih bodo postopoma prepodile iz panjev. Skratka v mesecu avgustu polagamo temelje za kakovost družin, ki jih bomo imeli v naslednjem letu. Nekateri čebelarji pravijo, da se v avgustu prične novo čebelarsko leto. Imajo povsem prav!

Delo čebelarja.

V avgustu večina čebelarjev v tem letu zadnjič iztoči med. Izjema so tisti, ki so s čebelami na hoji. Pri tem točenju pogosto ugotovi, da je v panju med strjen in ne gre iz satja. Kako ukrepamo tedaj, ko je v panju mana sem vam svetoval že prejšnji mesec. Omenim naj le to, da je ob nadaljevanju vnosa mane v panj, nujno pričeti s krmljenjem, s katerim moramo v tem mesecu v vsakem primeru pričeti. Če imamo čebelnjak doma je dobro, da dnevno nalivamo sladkorno razstopino, ki je ob vročih dneh lahko redkejša kot v razmerju 1:1. Vsak dan dodajmo do 0,5 litra, ali uporabimo pitalnike, ki ne dovoljujejo hitrega odvzema hrane.. Tako dodajanje bo matico stimuliralo pri zaleganju in med bo primeren za zimo saj ne bo povsem manski. Če imamo čebele stran od doma in jih ne obiskujemo dnevno, pa je skoraj nujno, da uporabimo plastične kantice opremljene s cevko, ki se povsem prilega odprtini in je na koncu zaprta z mrežico. Čebele iz take kantice jemljejo hrano postopoma, kar ima enak stimulativni učinek, kot dnevno dodajanje hrane v manjših obrokih.

Matici je potrebno zagotoviti dovolj prostora za odlaganje jajčec. V ta namen med pregledom odstranimo iz plodišča vse še ne zaleženo satje in v sredino gnezda med zalego vstavimo dva iztočena sata, ki sta že bila zaležena. Nezaleženo satje prestavimo v medišče in ga ob zazimitvi odstranimo iz panja. V tako satje voščena vešča ne leže jajčec in ga lahko hranimo ne da bi ga poprej zamrznili ( glej navodila v katerih smo obravnavali voščeno veščo). Postopek dodajanja satja med zalego lahko večkrat ponovimo, saj nam je interes čim večje število zimskih čebel.

Naj omenim, da so pregledi v avgustu mesecu kratki, da jih opravimo dopodan in s pregledom končamo, če so čebele preveč agresivne, saj lahko povzroči ropanje. Pri pregledih v avgustu moramo še posebno pozornost nameniti stanju zalege, ki mora biti strnjena in v pričakovanem obsegu. Če matica, pa čeprav letošnja, ne zalega v dovolj velikem obsegu in je zalega presledkasta matico zamenjajmo. Zamenjava matic v začetku avgusta je še relativno uspešna. Uspešnost pa se dnevno poslabšuje. V primeru, da nimamo namena menjati matice, jo odstranimo, družino pa dodajmo srednje močni družini. Slaba družina ima majhno možnost preživetja zime in je ni racionalno zazimljati.

Zatiranje varoj smo do sedaj vršili z izrezovanjem trotovine. Kako se boste ostali lotili tega dela, je seveda odvisno od vas. Vsekakor pa je nujno, da se zatiranja varoj lotite pravočasno in sistematično. Pri zatiranju varoj moramo delovati tako, da bodo varoje pod delovanjem učinkovine neprestano v obdobju treh tednov. Pomembno je tudi, da po zaključku uporabe izbranega sredstva, pri nekaj čebeljih družinah uporabite še drugo sredstvo in preverite uspešnost delovanja prve učinkovine. Za ugotavljanje učinkovitosti je potrebno na podnico panja namestiti lovilne vložke z mrežami. Vložki naj bodo naoljeni, da odpadle varoje, ki niso mrtve ne morejo nazaj na čebele, pa še preštejemo jih lahko. Zatiranje varoj je potrebno nadaljevati do očiščenja čebel.

Zdravstveno varstvo!

Zatiranje varoj je eno od najpomembnejših opravil, saj bodo zimo ustrezno preživele le čebelje družine očiščene tega zajedalca. Kako in s čim se bomo lotili tega zajedalca je žal prepuščeno vsakemu posamezniku. Z organiziranim pristopom po posameznih področjih bi bili rezultati boljši. Žal še nismo dovolj ozaveščeni, da bi se lotili zadeve tako kot so se je v nekaterih državah oziroma regijah, a tako pač je.

Tokrat se ne bom spuščal v biolgijo varoj, ki je za uspešno zatiranje zelo pomembna, navesti hočem le nekaj ugotovitev, ki jih je potrebno upoštevati pri delu.

Uporaba kemičnih sredstev, ki vsebujejo amitraz, komafos, flumetrin in ostale, ki so registrirani, je enostavna in je uporaba natančno definirana s strani proizvajalca. Držati se je potrebno le navodil in rezultati naj bi bili dobri. Če so dobri pa preverimo z uporabo kakšnega drugega sredstva in rezultate primerjamo.

Mravljinčna kislina, ki se že vrsto let uspešno uprablja za zatiranje varoje, žal zahteva nekoliko več znanja in doslednosti. Kislino lahko uporabimo z uporabo hlapilnikov ali kot šok terapijo, ko jo nalijemo na viledo in damo v panj. Najprej nekaj o uporabi hlapinikov. Bistveno je, da imamo tak hlapilnik, iz katerega bo dnevno izhlapelo 20 ml kisline. Če bo izhlapelo manj koncentracija kisline v panju ne bo pomorila varoj. Če bo izhlapelo preveč in bo koncentarcija v panju več dni previsoka, bodo čebele zapustile panj in poškodovali bomo odkrito zalego. Sam hlapilnike uporabljam že vrsto let in s testiranjem sem jih priredil tako, da hlapijo cca 20 ml na dan. Pred nalivanjem hlapinikov kislino ohladim v zamrzovalni skrinji, da prične delovati, ko me ni več v čebelnjaku. Tudi za čebele je to manj stresno, ker je delovanje sprva blažje. Zunanja temperatura in vlažnost zraka sta tudi pomembna dejavnika pri uporabi hlapilnikov. Če je v času uporabe mravljinčne kisline preveč vroče, je nesmiselno čebele obremenjevati še z vstavljanjem mravljinčne kisline v panj. Počakati je potrebno, da temperatura pade pod 30 stopinj. V času, ko so v panju hlapilniki, ne odpiramo vrat in ne zračimo panja. Krmljenje v tem času je primerno le z uporabo kantic s cevko. Če krmimo z dnevnim dolivanjem je potrebno pred vstavitvijo naliti poln pitalnik. Čebele se bodo napile, zadek se jim nabrekne in dostop hlapov do varoj je boljši. To velja upoštevati tudi pri šok terapiji. V hlapilnik nalijemo 100 ml, kar zadostuje za 5 dni. Po petih dneh preverimo izhlapevanje in si podatke zapišemo. Čez cca 5 dni potem, ko je izhlapela vsa kislina prekontroliramo stanje odpadlih varoj na podnici. Če je odpad velik ( velik odpad je čez 100 varoj) , je nujno postopek ponoviti. Tokrat nalijmo le 70 ml kisline. ( tako delam jaz). Tik pred ponovno vstavitvijo hlapilnika čebele pregledamo in očistimo podnico ter jo ponovno naoljimo. Po drugem zatiranju s hlapenjem ponovno prekontroliram odpad in se odločim za nadalnje ukrepanje. V panjih, kjer po drugi vsatvitvi ni odpadlo več varoj kot 10, ne zatiram več. Nekaj panjev, kjer je bil odpad minimalen in nekaj z velikim odpadom, dodatno testno tretitram z drugim sredstvom in primerjam rezultate. Na osnovi tega se odločam kako naprej.

Šok terapija z mravljinčno kislino. Na viledo nalijemo cca 25 ml ohlajene mravljinčne kisline in jo položimo na okence medišča ( če uporabljamo 65% kislino, viledo položimo na satje medišča). Postopek ponovimo 3 krat v presledku 7 do 10 dni.

Oksalna kislina. Po točenju koncem avgusta lahko kapamo ometene čebele, kot sem že opisal. Večkratno kapanje ista generacija čebel ne prenaša dobro in se ne priporoča. Sublimacija je tako edino možni način uporabe oksalne kisine v avgustu. Pri sublimiranju je potrebno paziti na dobro osebno zaščito, da ne vdihavamo škodljivih hlapov. Priporočam tudi, da z mokro krpo obrišete kristalčke kisline, ki se naberejo na mestu vpihavanja kisline v panj. Jaz kislino doziram skozi luknjice fi 7 mm, ki jih imam zvrtane v vratcih panja v višini mediščnega okenca, v LR panjih pa na vratcih visoke podnice zadaj. Postopek sublimiranja ponovimo 2-3 krat v razmaku 10 do 12 dni. Nova dognanja pri delovanju sublimata oksalne kisline trde, da sublimat deluje več kot 20 dni.

Tomo Strgulc