Skip to content

V začetku meseca aprila že lahko ugotovimo, kako so nam prezimile čebelje družine. Tudi ocena posamezne družine je zdaj že jasna in lahko naredimo načrt, kako se bomo lotili letošnje čebelarske sezone. V primeru, da so čebele dobro prezimile in se razvijajo v močne, bodo opravila običajna. V primeru potrebe po nadomestitvi odmrlih družin pa bo postopek bistveno drugačen. Potrebno jih bo nadomestiti, kar bomo zagotovili z izdelavo narejencev. Temu bom namenil posebno pozornost v vseh nadalnjih navodilih.

Vsi posegi v panj aprila morajo optimalno omogočati razvoj čebelje družine, da se bo ustrezno razvila do naše prve ciljne paše. Kako to storiti?

Ob prvem toplem dnevu, ko bo temperatura višja od 15C, opravimo hiter podrobni pregled čebelje družine. Sledimo sledečim ciljem:

 • Kontroliramo količino hrane. Sata ob straneh morata biti medena. Ostali sati morajo imeti vence medu. Če v panju primanjkuje hrane, je treba dodati medeno satje iz zaloge oziroma družino krmiti.  Krmljenje s tekočino opravimo zvečer, da ne povzročimo ropanja. Če se odločimo za dodajanje pogače, le to dodajmo nad zalego na matično rešetko ali v satni pitalnik. Ne pretiravajmo s količinami!
 • V primeru da imamo družino zoženo na manj satov od kapacitete plodišča in že zapolnjuje vse ulice, poskrbimo za razširitev. V panj dodamo lep, že večkrat zaležen sat. Sat namestimo tik ob zalego. Širjenje prostora mora biti postopno!
 • V panj dobro razvite družine, ki ima 3 ali več satov zalege, vstavimo gradilni satnik. Ta naj bo vedno na istem mestu. Običajno je drugi z ene ali druge strani. Z vstavitvijo tega sata damo čebelam možnost gradnje, ki se praviloma začne ob cvetenju divje češnje. To je tudi čas, ko bomo v gradnjo vstavili prvo satnico.
 • Slabičev ne širimo. Po potrebi jih zožimo na število zasedenih satov + 2 in počakamo na razvoj. V primeru da naletimo na družino, ki zaseda le tri sate in ima zalego na enem, jo pripojimo srednje močni družini. To opravilo opravimo, ko smo pregledali že vse družine. Lahko namreč naletimo na brezmatično družino, ki ji bomo dodali slabiča. Vsekakor pa moramo tej družini ob prvi priliki zamenjati matico.
 • Špekulativno krmljenje na zalego bomo izvajali le, če ciljamo na pašo, ki se bo zgodila v 40 dneh po pregledu. Lahko pa pospešujemo razvoj tudi z namenom čim prejšnje izdelave narejencev.
 • Vzdržujmo napajalnik !
 • Zapišimo ugotovljeno v evidenco pregledov.

Ob drugem pregledu, ki ga bomo opravili okoli 15 aprila, bomo stremeli k istim ciljem. Širili bomo gnezdo in skrbeli za dotok hrane v panj, ko te ne bo v naravi. Medišče bomo nastavili, ko bodo čebele zasedale vse ulice plodišča in bodo zvečer podvešale pod satje. Prestavljanje zaleženih satov v medišče naj počaka na stabilno vreme in stalni dotok medičine v panj. Prezgodnje nastavljanje medišča lahko zelo upočasni razvoj!

V LR panjih je postopek opravil enak, saj moramo slediti istim ciljem ko v AŽ panjih. Če čebelarimo z nakladami standardne visoke mere, bomo družino širili po širini. Ko bodo čebele zasedale vse ulice v nakladi, bomo pričeli s širjenjem gnezda navzdol ali navzgor. Jaz vse operacije v LR panjih, do popolne razvitosti družine vršim s premikanjem satja. Šele, ko so družine primerno razvite, uporabljam tehniko premikanja posameznih naklad. Družini, ki se do aprila ni ustrezno razvila, bomo odstranili odvečno naklado in jo, po potrebi, celo zožili.

Naj medi!

Obširnejša navodila za april najdete na naši spletni strani, cd-tacen,si !

Ljubljana, 2. 4. 2022                                                               Tomo Strgulc

V začetku marca bo v vseh panjih vsaj nekaj zalege.  Prisotnost zalege povzroči dvig temperature v čebeljem gnezdu na 36 0C, zato se pojavi kondenz, ki se nabira na pažnem materialu. V tem mesecu bo odmrlo veliko zimskih čebel, ki jih bodo postopoma nadomeščale mlade čebele. Kako uspešna bo zamenjava teh čebel, bo zelo pomembno za nadalnji razvoj čebelje družine. Zaradi omenjenega dogajanja v panju, moramo biti še posebej pozorni pri posegih vanj.

Hiter prvi pregled, ko se zunanja temperatura dvigne na cca 150 C.
Ukrepi veljajo za AŽ in nakladne panje:

 • Kontrola stika čebel z medenimi sati in ustrezno ukrepanje.
 • Kontrola medene zaloge. V panju mora biti vsaj 5 kg medene zaloge.
 • Zamenjava mokrega pažnega materiala.
 • Zožanje slabše razvite družine na toliko satov, kot jih zasedajo, plus dva.
 • Odstranitev mrtvic z dna panja. Pametno je, da oddamo mrtvice na veterinarski pregled.
 • Ureditev napajalnika z vodo, ki smo ji dodali 1 g soli na liter.
 • Zoženje žrel, ki so bila do sedaj povsem odprta, na cca 3 cm.
 • Čiščenje panjev z odmrlimi čebeljimi družinami in ugotavljanje vzroka odmrtja.
 • Zapis ugotovljenega stanja v evidenco pregledov.

Naslednji pregled, ki ga opravimo 10 dni po prvem:

 • Ugotovimo napredek pri razvoju družine. Po potrebi dodamo že nekajkrat zaležen sat iz shrambe. Sat postavimo tik ob zalego.
 • Zaleženih satov praviloma še ne obračamo za 1800. Sate lahko obračamo šele tedaj, ko pokrita zalega prekriva vsaj 2/3 sata. Če jih obračamo prej, bomo razbili čebelje gnezdo in ga čebele ne bodo uspele ogreti!
 • Pričetek špekulativnega krmljenja. Datum pričetka je pogojen s prvo pašo, ki jo želimo izkoristiti. Krmiti pričnemo vsaj 40 dni pred ciljno pašo. Krmimo v manjših obrokih s tekočino ali z dodano pogačo. V primeru, da je v panju veliko medenih zalog, dosežemo zelo dobre rezultate, če medene sate, ki imajo med na zadnji strani, obrnemo. Čebele ne trpe medu na strani, kjer je vhod v panj in bodo med prenašale na zadnjo stran, kar povzroči občuteh vnosa hrane v panj in posledično spodbudi matico k zaleganju.
 • Družine, ki niso pokazale opaznega napredka pripojimo srednje močnim družinam. Matice pri tem ne iščemo. Izpraznjen panj zapremo in očistimo.
 • Ne pretiravajmo s širjenjem!
 • Zapišimo ugotovljeno stanje in čebele ponovno preglejmo čez 10 dni.
 • Vsi pregledi morajo biti kratki. Panja med pregledom ne smemo ohladiti! Pred pregledom si pripravimo vse, kar bomo med pregledom potrebovali.

Obširnejša navodila za delo v čebelnjaku so na naši spletni strani!

Naj medi!

Tomo Strgulc

Časovno zaporedje opravil pri delu s čebelami je pomembnejše, kot bi si mislili. Čebelarji temu velikokrat ne posvečamo dovolj pozornosti, čeprav je uspeh naših posegov v čebeljo družino odvisen prav od tega. Zelo pomembno je vedeti, kdaj in zakaj moramo določena opravila opraviti prav v določenem časovnem zaporedju. V tem zapisu bom opisal, v koliko dneh je treba opraviti določen poseg, da nam rezultat ne bo izostal.

Življenjski cikel čebel, matice in trotov

Čebela delavka: 32 kromosomov

 • Jajčece: 1–3 dni
 • Žerka: –9. dan. 9. dan čebele pokrijejo zaleženo celico.
 • Izlegaje čebel delavk: 21. dan.
 • Višek razvoja krmilnih žlez: med –12. dnem; izločanje matičnega mlečka.
 • Razvoj voskovnih žlez: 8–18
 • Prvi izlet čebele nabiralke: –25. dan po izleganju.

Matica: 32 kromosomov

 • Jajčece: 1–3
 • Žerka: –8. dan. 8. dan pokrivanje matičnika.
 • Izleganje matice: 16. dan.  (14. dan odbira matičnikov)
 • Oprašitev: –27. dan.
 • Pričetek zaleganja: –30. dan.

Trot: 16 kromosomov

 • Jajčece: 1–3
 • Žerka: –9. dan. Pokrivanje trotovske zalege 10. dan.
 • Izleganje: –24. dan.
 • Spolno dozori: dan.

Vzreja matice

Vzreja matice iz rojevih matičnikov:
matičnikov je običajno na pretek. Če ob pregledu družine, ki je na roju, najdemo še nepokrite matičnike, nam je delo olajšano. Z vsakodnevnim pregledom lahko ugotovimo čas pokrivanja matičnikov – to je 8. dan po zaleženju. Čas za pobiranje matičnikov je 14. dan. Matico smo odvzeli že pri pregledu, ko smo ugotovili, da je družina na roju. Če matice nismo odstranili takoj po pokrivanju prvih matičnikov, bo družina lahko rojila.

Vzreja matice s cepljenjem žerk v umetne matičnike:
cepljenje opravimo 4. dan, ko bo žerka stara 1 dan. Med cepljenjem žerk v matične nastavke lahko pomotoma prenesemo tudi starejšo žerko. Iz žerke, ki bo starejša od 1–1,5 dni, se bo razvila manj kvalitetna matica. Kako bomo izločili matičnike s prestarimi žerkami?
Pregled matičnikov opravimo 3. dan po cepljenju. Vse pokrite matičnike odstranimo, saj so bile cepljene žerke starejše od 2 dni. Čebele matičnik pokrijejo med 7. in 8. dnem. Prenos matičnikov v narejence ali v posebne matičnice opravimo najkasneje 11. dan po cepljenju. Zaradi nevarnosti, da se kakšna matica izleže prej in nam uniči vse matice v še zaprtih matičnikih, je bolje porabiti matičnike dan ali dva prej!

Matica bo odletela na praho 25.–27. dan, oziroma 9.–11. dan po izleganju. V tem času ne premikamo panjev z neoprašenimi maticami. Najbolje je, da panje z neoprašenimi maticami postavimo na stalno lokacijo takoj po cepljenju zrelih matičnikov.

Prvo zalego pričakujmo 28.–30. dan, oziroma 11. do 14. dan po izleganju. Ugotavljanje prisotnosti zalege opravimo vsaj teden dni kasneje.

Dodajanje matice

V primeru dodajanja matice v družino, kjer smo staro odstranili, je sprejem zagotovljen, če jo bomo dodali 8. dan po odvzemu stare. V tem času bodo čebele pokrile vso zalego in čebele nimajo možnosti izdelati zasilnih matičnikov. Pred dodajanjem matičnice z matico, čebeljo družino pregledamo in odstranimo vse zasilne matičnike. Pri pregledu moramo biti natančni!

Če smo v panj po odvzemu matice cepili zrel matičnik, pričakujmo zalego 14. dan po dodajanju matičnika. (28 dni minus 14 dni, kolikor je star cepljeni matičnik)

Čebele delavke

S pripravo čebel na pašo pričnemo 40–50 dni pred njenim pričetkom. Zakaj? V normalnih razmerah začno čebele izletavati na pašo 21. do 25. dan. K tej starosti dodamo še 21 dni razvoja od jajčeca do čebele. Tako dobimo cca. 46 dni do pričetka načrtovane paše.

Jačanje čebelje družine v času tik pred pašo je koristno le z že polegajočo pokrito zalego ali čebelami iz rezervnih družin.

Pregled čebelje družine v času letnih pregledov priporočamo v razmiku 10 do 14 dni, kar je dokaj pomembno pri čebelarjenju z AŽ panji, kjer uporabljamo Brojsovo metodo prestavljanja zaleženih satov v medišče. Zakaj? 13 dni je obdobje pokrite čebelje zalege. S pregledom v tem intervalu bomo lahko ohranjali razmerje odkrite in pokrite zalege v plodišču, ki naj bo vedno v korist odkrite zalege.

Zatiranje parazita varoje je uspešno, če uporabljeno sredstvo deluje skozi celoten ciklus razvoja trota, to je 23 dni. Če uporabljamo kemična sredstva, ki učinkujejo še 5 dni po uporabi, moramo te uporabiti vsaj štirikrat. S tem bomo pokrili celotno časovnico razvoja trotov in uničili varoje, ki bodo prišle na plano, ko trot zapusti celico. Uporabljajmo sredstva, ki imajo čim daljši čas učinkovanja.

V nekaterih člankih, predvsem starejšega datuma, so bila opravila čebel od rojstva do odmrtja dokaj natančno opredeljena. Razvoj tehnologije opazovanja se je precej izpopolnil in tako so opazovalci prišli do nekaterih ugotovitev, ki so spremenila starejše trditve. Danes je znano, da je razpored del panjskih čebel, kot tudi čebel nabiralk, dokaj raznolik. Spreminja se glede na potrebe čebelje družine in ne samo na osnovi starosti čebel. Pa vendar navedena števila držijo do te mere, da jih je vredno upoštevati pri posegu v panj. Pomembna usmerjevalka stanja v panju je matica, ki izloča matični feromon. Kako poteka komunikacija, ki ni odvisna od matice, je še nepojasnjeno. Ko odpremo panj in spremenimo ureditev v njem, velikokrat ne naredimo usluge čebelam. Da bo takih slabih uslug čim manj, je dobro poznati vsaj osnovne zakonitosti delovanja čebelje družine. Tako znanje pa si lahko pridobimo z branjem čebelarske literature in pozornim opazovanjem dogajanja v panju.

Vižmarje, (7.12.2015) 25.1.2022

Tomo Strgulc

Po 21. juniju se bodo dnevi pričeli krajšati. Čeprav se letošnje čebelarsko leto še niti prav začelo, saj o kakšnem točenju medu nismo niti pomislili, se bodo čebele pričele pripravljati na zimo. Glede na letošnje razmere vse skupaj spada bolj v rubriko »saj ni res, pa je«, pa vendar se moramo sprijazniti z dejstvom in primerno prilagoditi naše aktivnosti v čebelnjakih.

Mesec junij in še nekaj dni julija čebelam na našem področju nudi še zadnji, ob normalnih razmerah v naravi, tudi glavni paši na lipi in kostanju. Obe paši sta letošnje leto pod veliki vprašajem. Lipa je delno pozebla in trenutni cvetni nastavki so dodobra poškodovani in kot taki ne bodo izločali nektarja. Morda se lahko pojavi lipova mana, ki bi bila vsekakor zelo dobrodošla.  Kostanj je tudi dokaj prizadet in ob pregledu kostanjevih dreves v Šentvidu in Šmarni gori sem videl, da  ima razvite zasilne cvetne poganjke. od katerih pa prav veliko ni pričakovati. Čebelarji s katerimi sem govoril o sedanjem stanju na kostanju, so deljenega mnenja. Nekateri pomnijo medenje tudi  iz takih cvetov. Jaz se tega ne spomnim in upam, da se motim. Tudi tu bomo odvisni od razvoja uši in mane. Smreke v tem času ne bi omenjal, saj v naši okolici redko zamedi tako pozno. Ostane še mana na hrastu, ki se je pred leti pojavila v juliju in avgustu in nam dala slabo točenje.

Kaj storiti sedaj, ko iz narave ni moč pričakovati prav veliko? Prva skrb čebelarja je, da poskrbi za zadostno količino hrane v panjih. Jaz imam orientacijsko težo 10 satnega AŽ panja 42 kg. Če se teža spusti pod to vrednost in medenje ni na vidiku, je potrebno doliti. Čakati in upati, da bodo čebele dobile potrebno količino nektarja v naravi ni smotrno. V skrajnem primeru in to se je to leto dogodilo že kar nekaj čebelarjem, so čebele za preživetja spile odkrito zalego, matica pa je prenehala z zaleganjem. Kaj to pomeni za razvoj družine, vemo! Ne odlašajmo s krmljenjem in dnevno spremljajmo stanje količine medu v panju. Če imate tehtnico, je to lahko, če ne je potrebno pokukati v panj. Jaz sem do sedaj pokrmil 700 kg sladkorja, da sem kolikor toliko oskrbel 80 čebeljih družin.

Mesec maj in junij je čas rojenja in to leto ni nič drugačno, morda še nekoliko slabše. Morebitne roje je potrebno očistiti varoj, saj so le te nezaščitene na čebelah.  Priporočam, da uporabite oksalno kislino in pokapate čebele. Lahko pa ste nekoliko bolj komot in uporabite druge registrirane pripravke, a se morate zavedati, da boste s temi onesnažili novo deviško satje, ki ga bodo zgradile rojeve čebele. Tudi pri roju ne smete varčevati s hranjenjem! Obilo hrane pomeni lepo zgrajeno deviško satje.  Ko omenjam zatiranje varoj pri rojih moram omeniti še izrojenec. Jaz izrojencu po nekaj dneh izrežem gradilni sat in s tem odstranim trotovo zalego in varojo v njem. Mlada matica izrojenca se bo sprašila in pričela zalegati v cca 10 - 14 dneh. Dan ali dva pred pokritjem te zalege zatiramo varoje še v izrojencu, saj so le te nezavarovane na čebelah.

Junij je zadnji mesec v katerem še lahko izdelujemo narejence na željeni način. Kakšen postopek bomo izbrali je odvisno od števila čebeljih družin in njihovega stanja. Kako narediti narejenec sem že nekajkrat opisal in se ne bi ponavljal. Vsekakor je nujno imeti čim več rezervnih družin, ki jih bomo zazimili in porabili naslednje leto za pokrivanje izgub ali jačanje proizvodnih družin.

Ponovno  moram poudariti, da je prehranjenost čebelje družine odločilnega pomena, zato ne varčujte s sladkorjem, ki sedaj stane 0,54 EUR. Čebelja družina spomladi bo 100 EUR.

Naj medi!!

Vižmarje, 15.6.2021                                                                Tomo Strgulc

Ponovno nam jo je zagodlo vreme. Tako kot že nekaj let zapored, je tudi tokrat prišlo do pozebe, ki je bila tokrat še hujša kot pred leti. Sadno drevje, ki je bilo že v polnem cvetju ali pa je imelo cvetne nastavke že razvite do različnih faz, je bilo brez pomoči sadjarjev povsem pozeblo.  Zelo nizke temperature, ki so bile globoko pod lediščem,  so močno poškodovale tudi ostale cvetoče rastline, ki so jih čebele obiskovale in nabirale prvo medičino in cvetni prah. Ko bo ohladitev minila bomo priča bistveno slabšim pašnim razmeram, kar bo imelo za posledico zaostanek v razvoju čebeljih družin.

Nujna bo pomoč čebelarja, da se vsaj do neke mere vzpostavi željeno stanje razvoja čebeljih družin. Čebelam moramo zagotoviti stalen dotok hrane, ki ga dosežemo s dodajanjem pogač, kar pride v poštev predvsem tedaj, ko čebelnjaka nimamo blizu doma ali pa z dnevnim dodajanjem sladkorne tekočine v količini 2-3 dl na družino. Razmerje sladkor voda 1:1. S tem bomo družinam omogočili preživetje v obdobju, ki ga bo narava potrebovala, da se vsaj do neke mere povrne v stanje primerno za to obdobje. Zavedajmo se, da mora biti  v panju vsaj 7 kg medu, da se zagotovi normalen razvoj družine. Ni odveč, če vemo pri kakšni bruto teži našega panja zadostimo temu pogoju, saj je ta teža tudi med letom lahko orientacija za dodajanje hrane, ko le te v naravi ni dovolj.

V primeru, da smo imeli v panjih pred ohladitvijo že več zaleženih satov se zna zgoditi, da bomo na bradah panjev našli mrtve ne povsem razvite čebele, ki so ji čistilke odstranile iz panjev. To se zgodi tedaj, ko čebelam, ki se stisnejo v gručo ne uspe ogreti celotnega obsega zalege in jo nekaj zaradi podhladitve odmre. Močnim družinam to ne povzroča velikih izgub, naloga čebelarja pa je, da odstrani mrtvice.

Ko se bodo razmere v naravi normalizirale, bo potrebno pristopiti k aktivnostim primernim za ta letni čas. Preberite si navodila za april na naši spletni strani ali druga priporočila, ki so vam primernejša. Vsekakor je april mesec, ko dela v čebelnjaku ne manjka, saj moramo pripraviti čebele na paše v maju in preprečiti nepotrebno rojenje. Navajam opravila, ki jih v aprilu ne smemo izpustiti:

 • Postopno širjenje prostora, da omogočimo razvoj družine.
 • Vstavljanje gradilnega satnika, če ga še ni v panju in spremljaje njegove gradnje in zaleženosti.
 • Dodajanje satnic v gradnjo.
 • Dodajanje hrane, če le te v naravi ni dovolj.
 • Skrb za funkcionalni napajalnik.

Naj medi!

Vižmarje 8.4.2021                                                              Tomo Strgulc

Smo sredi februarja, zato je še prerano za izdelavo analize o tem, kako so nam prezimile čebele. Zaključke o tem bomo lahko naredili šele konec marca. Vseeno že zdaj lahko sklepamo, kako smo bili uspešni pri pripravi čebel na prezimovanje. Da bo razočaranj manj, se moramo zavedati, da naše čebele hodijo po robu preživetja. Neustrezne razmere v naravi, ki smo jim priča vedno pogosteje, prisotnost različnih bolezni in parazitov, onesnaženost okolja s pesticidi in ne nazadnje, neustrezna skrb za čebele, ki jo v takih razmerah potrebujejo še bolj kot pred leti, so le najpomembnejši razlogi za razmislek o tem, kako čebelariti v bodoče! Ko se pogovarjam s čebelarji, se pogovor najpogosteje suče okoli varoje, kot največjemu krivcu za vse tegobe, ki jih imamo v čebelnjakih.

Jaz že več let kot glavnega krivca za težave vidim nosemo. Menim, da je prav ta gliva, ki smo jo še desetletje nazaj imeli za pražival, glavni vzrok večine težav, varoja pa samo dokonča njeno delo v oslabelih čebeljih družinah. Tudi nosema se je v zadnjem desetletju spremenila. Če smo se pred leti ukvarjali le z vrsto Nosema apis, ki je bila za čebelarje prepoznavna predvsem spomladi, danes govorimo še o vrsti Nosema ceranae. Priporočam, da preberete članek o tem v Slovenskem čebelarju 6/12 2020, ki sta ga napisali dr. Vlasta Jančič in dr. Metka Pislak Ocepek. Videli boste, da imamo opravka z glivo, ki povzroča obilo težav, ki jih opažamo v naših čebeljih družinah in jih ne znamo pravilno ovrednotiti. Jaz opažam, da kljub prizadevanju ne morem dovolj enakomerno razviti čebelje družine in če mi to na videz uspe, kljub naravnim danostim količina pridelanega medu ne zadosti pričakovanjem. Vzrok je v premajhnem številu pašnih čebel, ki imajo za povrh še krajšo življenjsko dobo. Družina se vrti v začaranem krogu in se izčrpava.

Kaj storiti, da omilimo delovanje vrste Nosema ceranae, je ključno vprašanje, ki me muči že kar nekaj časa. Zavedam se, da je stojišče čebelnjaka, kjer prezimljam čebele, dokaj neugodno, pa vseeno pred leti na istem mestu nisem imel toliko težav kot zadnja leta! Čebele sem običajno - več ali manj - imel take, kot sem si jih želel. V že omenjenem članku v Slovenskem čebelarju, je popisanih kar nekaj načel dobre čebelarske prakse, ki pripomorejo k zmanjšani okuženosti čebel z nosemo. Ne bom rekel, da izpolnjujem vse, veliko večino pa vsekakor, a rezultat, kot sem že omenil, ni zadovoljiv. Kako čebelarim, sem opisal v mesečnih navodilih, ki so na društveni spletni strani, zato bi se tokrat osredotočil na nekatere izkušnje, ki sem jih pridobil v zadnjih letih, in načrtu delovanja v bodoče, predvsem s ciljem zmanjšati okuženost čebel z vrsto Nosema ceranae. Kot izhodišče za naslednje pisanje bodo prav navodila dobre čebelarske prakse, ki so navedena v omenjenem prispevku.

Redna menjava satja in razkuževanje satnikov je osnova in jo je z malo truda lahko uresničiti. Morda je priporočena menjava vsaj 1/3 satja na leto malo pretirana, saj nam to pašne razmere ne omogočajo vedno. Razkuževanje pred ponovno uporabo satnikov pa je obvezna. Ne bo odveč, če bomo razkužili še satje, ki ni v uporabi, in to s hlapi ocetne kisline (200 ml 80 % ocetne kisline na 100 dm3 v enem tednu; pred uporabo satje dobro prezračimo). Tudi razkuževanje čebelarskega orodja je nujna, saj s tem preprečimo prenos kužnine iz okuženih panjev v ostale. V primeru sanacije panja, kjer smo imeli hudo okuženost z nosemo, je nujno opraviti temeljito čiščenje notranjosti panja z obžiganjem in dezinfekcijo pročelja panja s razkužilom. Po razkuževanju moramo površine dobro sprati. Tudi ob izpraznitvi panja iz katerih koli razlogov, je smiselno panj temeljito razkužiti.

Pogoj za dober razvoj je kvalitetna matica. Poskrbimo, da bomo imeli v panjih mlade kakovostne matice. Kako z minimalnimi stroški do dobrih matic, sem že tudi nekaj napisal, zato o tem tokrat ne bom. Seveda je možen tudi nakup, ki pa ni zagotovilo za kakovostno matico.

Za dober razvoj in stalno kondicijo čebelje družine je potrebna ustrezna paša. Še posebej je pomembno, da imajo čebele na razpolago raznolik cvetni prah. V primeru popolne brezpašne dobe bomo čebelam pomagali s krmljenjem v količini, ki ohranja optimalno količino medu v panju. Zavedati se moramo, da lačna čebelja družina oslabi do te mere, da se kljub našim posegom težko povrne v ustrezno stanje. Če pomanjkanje medičine še lahko nadomestimo z dodajanjem sladkorne raztopine, je problem pomanjkanja cvetnega prahu težje rešljiv. V primeru da imamo čebele na paši, kjer ni dovolj pelodne paše, je nujen premik na ustreznejše pasišče. Če se nam to zgodi na matičnem stojišču, je treba čebelam nuditi vse ostalo, kar jim lahko, in počakati na pomoč narave.

Če povzamem: higiena, ustrezna preskrbljenost in dobra matica so osnovni pogoji, ki zagotavljajo razmere, da se družina dobro razvije in taka ostane skozi celotno sezono. Kje pa je tu nosema? Nosema je praktično v vseh čebeljih družinah, a dobro razvita družina lahko zadržuje njen razvoj na nivoju, ki za čebele ni usoden. Razmere se v družini običajno poslabšajo konec sezone, ko jih začnemo pripravljati na prezimovanje. Neustrezen začetek hranjenja na zalogo in neustrezen manski ali kostanjev med so lahko razlogi za nastanek razmer, ki ustrezajo razvoju noseme. Pozno krmljenje bo obremenilo zimske čebele, ki bodo za predelavo sladkorja v medene zaloge porabile preveč energije in se po nepotrebnem iztrošile. To delo naj v čim večji meri opravijo kratkožive čebele. Manski med je bogat z minerali in ostalimi neprebavljenimi snovmi, ki obremenjujejo čebelje črevo. Pride do vnetja in poškodovan epitelij črevesja omogoča lažji vstop noseme v njegovo tkivo. Če bomo upoštevali navedeno, bomo pripomogli k zmanjšanju možnosti razvoja spor noseme.

V zadnjih dneh sem prebral kar nekaj člankov o prehranskih dopolnilih, ki pomagajo ojačati čebele in s tem zmanjšujejo učinkovitost glive Nosema ceranae. Posvetoval sem se tudi z veterinarko mag. Miro Jenko Rogelj, ki kot preventivo svetuje izdelavo zgodnjih narejencev na neokuženem satju z obilico raznolikega cvetnega prahu in kakovostnega medu. Z izdelavo takih narejencev se v veliki meri izognemo prenosu spor noseme v panj. Predlaga tudi uporabo pripravka Apiherb, ki ga lahko dobimo na našem trgu in ga dodamo v panje ob jesenskem krmljenju in spomladi. Prebral sem povzetek raziskave, ki sta ga objavila italijanska raziskovalca Antonio Naned in Giovani Cilia. Raziskovala sta učinkovitost Apiherba in Api Bioksala na zmanjšanje števila spor glive Nosema ceranae v čebeljem črevesju. Za oba omenjena pripravka je bilo ugotovljeno, da sta dokaj učinkovita, vendar raziskave niso bile izvedene pod pogoji, v katerih čebelarimo mi in so zaradi tega lahko navedeni učinki manjši. Pri tem je spodbudno, da uporaba oksalne kisline, ki jo tudi sam uporabljam pri zatiranju varoje, neugodno vpliva na razvoj noseme. Z Apiherb-om nimam izkušenj – nabavil sem ga za letošnje spomladansko krmljenje in upam, da bo izboljšal razvoj čebeljih družin. Z rezultati vas seveda seznanim!

Z napisanim vas želim spodbuditi k nujnemu prepoznavanju negativnih učinkov Nosema ceranea v naših panjih in se osredotočiti na zmanjšanje negativnih dejavnikov, ki ji omogočajo nemoten razvoj. Varoji smo namenili precejšnjo pozornost in jo znamo uspešno obvladovati; enako pozornost namenimo tudi nosemi!

V tem mesecu je precej čebelarjev poročalo o odmiranju čebel. Pri čiščenju so ugotovili, da so čebele mokre in včasih tudi plesnive. Pred leti sem imel podobno slabo izkušnjo tudi sam, ko mi je odmrla tretjina družin. Vzroka za tako stanje sta po moji presoji dva:
1) Pozno zatiranje varoje s kapanjem oksalne kisline. Čebele so mokre in se zaradi slabega, hladnega vremena, ki v tem letnem času sledi posegu ne osuše; stisnejo se v zimsko gručo in propadejo. Mokra čebela odmre že pri 1°C; suha prenese nižjo temperaturo. Ob pregledu take družine najdemo mrtve mokre čebele in plesnivo satje.
2) Podobno se lahko zgodi, ko panje opažimo z neprepustnim opažnim materialom, ki ob kondenzaciji v panjih zadržuje vlago in na ta način zmoči čebele.

Tomo Strgulc

Podrobnejša navodila za delo v čebelnjaku v tem obdobju so opisana v navodilih za januar in februar, ki so na voljo na naši spletni strani. Ker vse opisano še vedno drži, bom tokrat napisal le nekaj priporočil.

Zalege v panjih do danes v mojem čebelnjaku še nisem zaznal. Pričakujem, da se bo zaleganje matice kmalu pričelo. Letošnje leto imamo nekaj več snega kot pretekla leta in tudi temperature so nekoliko nižje. Za čebele so to normalni zimski pogoji in jim bolj prijajo kot toplejši vlažni dnevi. Zaradi mraza in morebitnega snega preglejmo, če so žrela povsem odprta in v njih ni mrtvih čebel. Preglejmo tudi kako je z opažnim materialom, ki ga bomo zamenjali, če je vlažen. Pokukajmo tudi v panj ne da bi odstranjevali vratca plodišča. Z uporabo dobre baterijske svetilke bomo videli koliko ulic zasedajo čebele in kje so medeni sati. Primaknimo jih k gnezdu, če čebele niso v stiku z njimi. Če naletimo na odmrlo družino zaprimo žrelo in preglejmo staje. Skušajmo ugotoviti vzrok odmrtja. Če smo v dilemi in vzroka ne najdemo, povprašajmo za nasvet izkušenega čebelarja. Odstranjeno satje, na katerem so v celicah čebele, odstranimo in zažgemo. Uporaba satja iz takega panja je sprejemljiva le, če čebele niso odmrle zaradi kužnih bolezni!

V februarju bodo čebelarji, ki načrtujejo prevoz na akacijo že pričeli s špekulativnim krmljenjem. Ostali lahko s tem še nekoliko počakajo. Pogačo bomo dodali le v primeru, če v panju ni dovolj hrane (preberite navodilo za februar). Prve dni februarja na luknjo notranjega pokrova v LR panju položim cca 1,5 kg pogače. Če jo čebele potrebujejo, jo bodo prijele, v primeru, da imajo hrane dovolj in še niso povsem na vrhu satja pa ne. Priporočam, da pred dodajanjem pogače preverite, če je čebelja družina v zgornji nakladi. Lahko se zgodi, da je v nakladi nižje in to v pomanjkanju s hrano. V tem primeru odstranite prazno naklado. Delo opravite hitro in to ne glede na zunanje temperature.

V februarju, okoli svečnice (2. februar), se običajno otopli. Čebele bodo opravile čistilni izlet. Dobro je, da smo tedaj pred čebelnjakom in opazujemo dogajanje na bradah panjev. Izkušenim čebelarjem videno veliko pove. Manj izkušeni bodo opazili razlike in si sčasoma te izkušnje pridobili. Vzemite si čas, saj bo to letošnji prvi stik s čebelami. Dan ali dva pred predvidenim izletom čebel, odstranite sneg pred panji ali ga posujte z žagovino. Konec februarja uredite napajalnik, ki mora biti stalno v funkciji, da se čebele navadijo nanj.

Pripravite si ustrezno količino satnic in okvirjev in seveda panje ali naklade, če boste širili svoje čebelarstvo. Preberite kakšno od številnih čebelarskih knjig in si pridobite več teoretičnega znanja. Pri delu s čebelami se moramo vedno vprašati zakaj je potrebno posamezno opravilo in odgovor na to nam da prav teoretično znanje, ki ga ni nikoli dovolj.

Bodite zdravi in naj medi!

Tomo Strgulc

1

21. decembra smo imeli najdaljšo noč in najkrajši dan. Že dan za tem so se začeli  dnevi daljšati. To so zaznale tudi čebele, ki so sedaj v stanju zimskega mirovanja stisnjene v čebeljo gručo. Če bodo dnevne temperature neobičajne za zimski čas in bo več dni nadpovprečno toplo, bo matica pričela z zaleganjem. Temperaturo v panju, ki je sedaj okoli 16°C, bodo v gruči dvignile na 36°C. V celinskem področju Slovenije se to običajno zgodi koncem januarja, na Primorskem nekoliko prej.
Kaj je potrebno postoriti v panju, da čebelam olajšamo preživetje zime? Zamudniki , ki še niste opravili zimskega zatiranja varoje, morate to opraviti sedaj. Priporočam sublimacijo oksalne kisline, saj se mi kapanje oksalne kisline ne zdi primerno. Čebele pri tem zmočimo in v primeru hladnega vremena se ne posuše, kar je lahko zelo problematično. Teden dni po sublimaciji odstranite lovilne podnice in preštejte odpadle varoje. Jaz sem zadnjo sublimacijo opravil že 28. novembra in bom te dni odstranil podnice in seveda tudi preštel odpadle varoje. Ali so čebele ustrezno očiščene varoj izračunam s procentnim računom in upoštevam 80% učinkovitost delovanje sublimacije. Rezultat mora biti manjši od 30 varoj. Da že sedaj odstranjujem lovilce varoj se mi je izkazalo kot dobro, saj čebele lažje čistijo podnico. Drugi razlog je, da se pod podnico rade naselijo vešče, ki nam
lahko spomladi povzročijo nemalo težav. Naslednje opravilo je dodatna otoplitev panjev. Panje otoplimo z materialom, ki prepušča zrak in s tem tudi vlago. Po potrebi bomo moker opažni material tudi zamenjali s suhim. V letošnjem letu, ki je bilo zelo skopo s pašami, nas skrbi, če smo čebele dovolj nakrmili. Ko bomo odstranjevali lovilne podnice, poglejmo kako je z medenimi sati. Če menite,
da je hrane za uspešno zimovanje malo, si take čebelje družine označite. V začetku februarja označene ponovno preglejmo in ukrepajmo. Dodajmo rezervni sat medu, ki ga lahko dobimo tudi od družin, ki so dobro preskrbljene z medom. V primeru, da tega ni, dodajmo pogačo. Čebelam zagotovimo mir in čebelnjak obiščimo vsaj vsak teden, da lahko postorimo kar je potrebno.
Lepo praznujte in bodite zdravi!
Tomo Strgulc

V glavnem smo opravili že vse potrebno za uspešno prezimitev čebel, a ne bo odveč, če vas spomnim na nekaj nujnih opravil, ki jih bo še potrebno postoriti v čebelnjaku.

Osnovna naloga, ki jo moramo izvršiti kar se da dosledno, je odstraniti varojo iz panja. Čeprav smo se temu opravilu posvečali že vso jesen, je sedaj pravi čas, da dokončamo delo kar se da uspešno. Pri zadnji kontroli stanja zalege v panjih, ki sem jo opravil 17. oktobra sem ugotovil, da je večina čebeljih družin že brez zalege, v nekaterih pa je še najti za dlan velike površine pokrite zalege. Ta zalega se bo polegla - če vzamemo kar nekaj rezerve -  v naslednjih dveh tednih. To bo čas, ko bomo že lahko opravili zimsko zatiranje varoj. Kaj bomo uporabili v ta namen, je stvar posameznika. Najbolj je priporočena uporaba oksalne kisline. Uporabimo jo lahko kot sublimat ali v raztopini, ki jo uporabimo za kapljanje. Sublimacijo opravimo v dneh, ko čebelja gruča še ni povsem stisnjena, saj bo sublimat kisline bolje učinkoval. Pri sublimaciji uporabljajmo ustrezno zaščitno masko. Za standardni AŽ ali LR panj uporabimo cca. 3 grame oksalne kisline. Panje ustrezno zatesnimo! Po nekaj dneh je smotrno obrisati kristale kisline, ki so se nabrali na mestih izhajanja sublimata. Uporabite mokro krpo ali gobo. Če se boste odločili za kapljanje to opravite v dneh katerim bodo sledili dnevi primerni za izletavanje čebel. Če vas bo vreme prehitelo in ne boste utegnili opraviti kapljanja oksalne kisline v ustreznem času, raje uporabite sublimacijo. Uporabite koncentracije, ki jih priporoča proizvajalec Apibioksala. Za vsako polno zasedeno ulico uporabite 5 ml raztopine in za ne povsem zasedene ustrezno manj.

Ker je do zimskega zatiranja varoj še kar nekaj dni je umestno, da družine, ki so bolj napadene z varojami, ponovno tretiramo v vmesnem času. S tem bomo odstranili varoje, ki so na čebelah in preprečili poškodbe, kar je zelo pomembno, saj s tem onemogočimo delovanje virusov, ki vstopajo v organizme čebel skozi poškodovan hitin.

Ko bomo opravili zimsko zatiranje varoj počakajmo nekaj dni in preglejmo odpad varoj. V panjih, kjer je odpad velik, je smiselno postopek zatiranja ponoviti. V panju naj ostane manj kot 20 varoj.

Z otoplitvijo panjev ne hitite. Čas za to bo konec novembra. Sedaj preprečite prepih in zadrževanje vlage v panjih. AŽ panje stisnite skupaj, LR panje pa - predvsem tiste, ki nimajo dobrega nalega med posameznimi nakladami - povijte s para propustno folijo. Jaz za to uporabljam temno sivo folijo in moram reči, da je spomladanski razvoj boljši in poraba hrane manjša, kot bi bila sicer. Žrel panjev še ne odpirajte povsem, saj je še nevarnost tihega ropa. Na žrela, predvsem LR panjev namestite zapore, ki preprečujejo vstop mišim. Nekoliko stran od čebelnjaka namestite krmilnice za ptice kar bo zmanjšalo naval, predvsem sinic na brade panja.

Zaradi znanih razlogov bodo mesečni sestanki onemogočeni. Če imate kakšna vprašanja in menite, da vam lahko pomagam, mi pišite na e-naslov: tomo.strgulc@gmail.com. Z veseljem vam bom odgovoril.

Ostanite zdravi in lepo pozdravljeni!

Tomo Strgulc,

Vižmarje, 19.10 2020

 

Ohladitev, ki smo ji priča danes in bo trajala še nekaj dni, je čebelam preprečila letanje v naravo in bo s posegom v panj potrebno počakati na stabiliziranje vremena in na temperature, ki smo jih imeli do te ohladitve. V tem času je dobro, da čebelam dolijemo nekoliko večji stimulativni obrok sladkorne raztopine. Vedeti moramo, da je dnevna poraba cca 20 do 30 dkg medu in skušajmo dodajati toliko, da ohranjamo težo, ki jo je imel panj pred ohladitvijo. Čebelarji, ki imate posamezne panje na tehtnici boste lažje sledili dnevni porabi ostalim pa svetujem, da dnevno dolijejo cca 0,3 litra tople sladkorne raztopine narejene v razmerju 1/1.

V tem času cveti kar nekaj rastlin, ki dajo čebelam tako nektar kot pelod. To je čas, ko se v panjih prične gradnja satja in se družina hitro krepi. Seveda pa bomo v našem čebelnjaku našli družino, ki odstopa po številčnosti, povprečno in šibko družino, ki se komaj ohranja pri obstoju. To omenjam zato, ker bodo posegi v posamezni panj prilagojeni moči posamezne družine. Predvsem začetniki, ki sledijo pisnim navodilom ali nasvetom starejših čebelarjev, se velikokrat znajdejo v zadregi in ne vedo kaj je potrebno narediti v panju, ki so ga odprli. Najprej bom opisal aktivnosti, ki jih sam opravim v panju, kjer se je družina razvila nadpovprečno.

Čebele zasedajo vseh deset ulic in na satnicah vidimo na novo zgrajene voskovne nastavke, ki jih čebele grade med sati in stropom panja. Taki družin bo potrebno dodati satnico, morda tudi dve, da čebele zaposlim in poskrbim za zamenjavo satja. Satnico dodamo tik ob zalego in nikakor med zalego. Pri pregledu izvlečem drugi sat s strani kjer je manj čebel in ga postavim na kozico. Nato izvlečem sat za satom in pogledam kakšna je zalega. Zalega mora biti strnjena s čim manj ne zaleženih celic. Če je zalega le na 2/3 sata, vsak drugi sat obrnem za 180o . S tem bomo čebele prisilili, da ponovno oblikujejo zalego tako, da med zalego ni delov medenih satov. Tik ob zadnji zaležen sat dodam satnico in na predzadnje mesto gradilni satnik, če tega tam ni bilo. Sat, ki smo ga izvlekli in zamenjali s satnico, porabim drugje oziroma ga prestavim v medišče. Medišče pri močnih družinah že lahko nastavim, vendar zalege tja še ne prestavljam. To bom naredil takrat, ko bo v plodišču že toliko čebel, da bodo zvečer, ko so vse v panju visele pod sati. Po pregledu, ki ga opravim hitro, panj ponovno otoplim. Enak poseg, ki sem ga opravil v AŽ panju, opravim tudi pri dobro razviti družini v LR panju, kjer pa imamo več možnosti, še posebej če čebelarimo z 2/3 sati. Vedeti moramo kateremu cilju sledimo in temu prilagodimo tudi posege v panju. Tokrat je cilj omogočiti družini razvoj do željenega nivoja.

V povprečno razviti družini bomo v tem času našli 4 do 5 zaleženih satov. Sati niso v celoti zaleženi. Družina se še ni razširila po vsem plodišču. V tem primeru bom pregled pričel enako kot pri prejšnjem. Tudi obračanje satja za 180o se bom poslužil, a le v primeru da so sati, ki jih zavrtim zaleženi več ko 2/3. Pregled kakovosti zalege je obvezen. Satnico in gradilni satnik dodam tako kot v prejšnjem primeru, a medišča ne nastavim. Čebel v panju ni dovolj in jih ne obremenjujem z gretjem medišča.

Podpovprečno razvita družina v našem čebelnjaku nima mesta in jo je najbolje pridružiti srednje razviti družini. Pa vendar razumem čebelarje, ki bi radi razširili svoje čebelarstvo in jim tak poseg ni po volji. Če bomo ohranili tako družino, jo vseeno preglejmo. Skušajmo ugotoviti vzrok za tako stanje. Običajno je vzrok iskati v nekakovostni matici. V tem primeru zožimo družino na število satov, ki jih zaseda plus 1. Družino normalno oskrbujmo in ob prvi priliki odstranimo matico in jo nadomestimo z drugo. Če je vzrok bolezen, kot na primer obsežna poapnela zalega, je najbolje družino razformirati in satje s poapnelo zalego zažgati.

Ponovno bi poudaril, da mora biti vsak poseg v čebeljo družino prilagojen njeni moči in mora slediti cilju, ki ga hočemo doseči. Avtomatizem, ko v vseh panjih delamo enako za nas ljubiteljske čebelarje ni prava izbira.

Naj medi ! Ostanite zdravi!!

Vižmarje, 14.4 2020 Tomo Strgulc