Skip to content

V mesecu maju bodo čebele dosegle višek razvoja. Poraba hrane je velika in brez ustreznega donosa medičine iz narave, čebelja družina hitro ostane brez dovoljšne zaloge medu. Bojim se, da se nam ponavlja leto 2021, ko smo morali vse leto krmiti, če smo hoteli obdržati čebele pri življenju. Vsekakor je stanje na današnji dan, ko to pišem tako, da je nujno dodajati bodisi sladkorne pogače bodisi sladkorno raztopino. Koliko bomo dodali najbolje ugotovimo tako, da spremljamo stanje tehtnice. Pri tem pa se je potrebno zavedati, da  povečanja števila čebel in zalege v panju tudi prispeva k porastu teže in tega ne smemo pripisati povečanju zaloge medu. Teža 10 satnega AŽ panja z nastavljenim mediščem po mojem prepričanju ne sme biti manjša od 40 kg. Do te vrednosti tudi dokrmim čebele. Bojazen, da bo dodani sladkor prešel v med, seveda obstaja, a ob takem vremenu gre za preživetje in ustrezen razvoj družine. Če se bo vreme ustalilo in bodo dnevni donosi stabilni in zadostni, bodo čebele dodano hrano hitro porabile, saj bo v panju več zalege in čebel, kot če bi jih ne krmili.  Ne smemo dopustiti, da je čebelja družina lačna, saj se to takoj pozna na dnevi količini zaleženih jajčec in živalnosti čebelje družine.

Na kaj moramo še paziti v tem mesecu?

Preprečevanje rojenja. To dosežemo s pravočasnim povečanjem prostora in dodajanjem satnic v gradnjo. Razmerje med pokrito in odkrito zalego naj bo vedno v korist odkrite zalege. Takoj, ko je dodana satnica skoraj dograjena dodajmo v gradnjo novo. Rojenje je pogosteje tudi tedaj, ko čebele zaradi slabega vremena ne morejo na pašo in se drenjajo po panju. Tako situacijo imamo zadnje dni. Pripravimo si vse potrebno za ogrebanje roja, dovolj satnikov s satnicami in primeren panj!

Če nam družina »sede na roj«, jo je najbolje razdreti in narediti narejence, ki so v tem času najboljši. Kako to naredimo, sem že opisal in je na spletni strani. V primeru, da nimamo namena povečevati števila čebeljih družin, lahko prestavimo sat z matico in nekaj zalege v prašilček. V panju pustimo samo en matičnjak (jaz pustim dva enega pokritega in drugega nepokritega) iz katerega se bo izlegla matica; ko bo pričela z zaleganjem, se bomo odločili, kaj narediti s prašilčkom s  staro matico.

Meseca maja lahko smukamo cvetni prah. Vreme za to mora biti suho in donosi cvetnega prahu morajo biti stabilni. Opazujmo koliko čebel prinaša cvetni prah. Osmukanec moramo pobirati dnevno, ga takoj očistiti in shraniti. Nekateri osmukanec sušijo. Jaz ga polnim v plastične posodice in takoj zamrznem. V zamrzovalniku ostane do porabe.

Ne pozabimo na napajalnik, ki mora biti stalno oskrbovan.

Vižmarje, 2.5.2023                                                                   Tomo Strgulc

 

Večkrat dobim vprašanje, kako ravnati s čebeljo družino, kjer je prisotna samo trotova zalega. Najprej pojasnimo vzroke za tako stanje.

Običajno je vzrok odmrtje matice, takrat ko v panju ni več odkrite zalege, iz katere bi čebele potegnile zasilne matičnjake in vzredile nadomestno matico, ali izguba matice med oploditvenimi izleti. Drugi, ne tako pogosti vzrok, je jalovost matice, ki se je pojavila zaradi starosti in/ali pomanjkanja spermijev n matičini spermoteki.
V prvem primeru se nekaterim čebelam delavkam, ki so od čebel krmilk prejemale matični mleček, razvijejo jajčniki in te čebele prično zalegati neoplojena jajčeca v čebelje celice, iz katerih se bodo izlegli troti, ki pa so manjši od normalnih trotov. V tem primeru ni kaj dosti za razmišljati, saj je reševanje čebelje družine trotovca dokaj brezupno in je najbolje tako družino razformirati. Panj zapremo in vse čebele ometemo nekaj metrov stran od čebelnjaka na tla. Čebele se bodo hotele vrniti v panj in ker je ta zaprt, ali v primeru čebelarjenja z nakladnimi panji odstranjen, bodo iskale možnost preživetja v drugih panjih. Čebele trotovke bodo stražarke prepoznale in jim onemogočile vstop. Koristno je, da čebele pred razformiranjem dobro zadimimo, da se bodo napile medu in bodo kot take imele večjo možnost sprejetja v drug panj. Sam običajno še isti dan v izpraznjen panj naselim dobro razvito rezervno družino, ki bo sprejela kar nekaj delavk iz razformiranega panja. Lepo satje, na katerem je malo grbaste trotove zalege, razdelim k drugim čebeljim družinam, da ga očistijo. Slabo satje pretopim. Čeprav se v literaturi najde kar nekaj napotkov, kako rešiti trotovec, se temu opravilu izogibajte. Kar nekaj navodil sem preizkusil, a rezultati so slabi in menim, da je primernejši radikalni ukrep, ki sem ga opisal.
V drugem primeru je vzrok trotove zalege neplodna matica. Ko v panju zasledimo mešano zalego v čebeljih celicah, vemo, da je to vzrok. Da zdrava matica tu in tam zaleže neoplojeno jajčece v čebeljo celico, je znano. V tem primeru čebele  prepoznajo neoplojeno jajčece in ga odstranijo. Običajno matico, ki ji pojemajo moči čebele preležejo. Zgodi pa se in to najpogosteje predvsem pomladi, ko v panjih še ni trotov, da te možnosti nimajo. V tem primeru dobimo v panju opisano stanje. V takem primeru ukrepamo tako kot tedaj, ko v panj dodamo rezervno družino. Poiščemo matico in jo uničimo. Čez kakih 6 do 8 ur ali najkasneje naslednji dan v panj zložimo rezervno družino. Zaradi varnosti je dobro, da matico za nekaj dni pripremo v matičnico, česar sam ne delam. Pri zlaganju satov rezervne družine v panj, sat z matico postavim čimbolj stran od satov, na katerih so čebele osnovnega panja. Rezultati so dobri, saj se ne spomnim, da bi mi čebele kdaj umorile matico,
ko sem tako ravnal.

Tomo Strgulc

Vižmarje, 9. 4. 2023

V začetku marca bo v vseh panjih vsaj nekaj zalege. Prisotnost zalege povzroči dvig temperature v čebeljem gnezdu na 36 0C, zato se pojavi kondenz, ki se nabira na pažnem materialu. V tem mesecu bo odmrlo veliko zimskih čebel,  ki jih bodo postopoma nadomeščale mlade čebele. Kako uspešna bo zamenjava čebel, bo zelo pomembno za nadalnji razvoj čebelje družine. Zaradi omenjenega dogajanja v panju, moramo biti še posebej pozorni pri posegih v panj. Hladno vreme, ki smo mu priča zadnje dni je prisililo čebele, da so se stisnile ob zalego. V primeru, da so imele zalego že na več satih, se lahko zgodi, da del zalege ostane neogrevan. Neizležene čebele v njej se bodo podhladile in odmrle. Čebele bodo to prepoznale in jih odstranile iz panja. Na bradah panjev bomo našli nerazvite čebele. Preglejmo, če  je panj ustrezno odet.
Še posebej moramo v marcu paziti na:

 1. Hiter prvi pregled čebelje družine, ko se zunanja temperatura dvigne na cca 150 C. Ukrepi veljajo za AŽ in nakladne panje:
  • Kontrola stika čebel z medenimi sati in ustrezno ukrepanje.
  • Kontrola medene zaloge. V panju mora biti vsaj 5 kg medene zaloge.
  • Zamenjava mokrega pažnega materiala.
  • Zožanje slabše razvite družine na toliko satov kot jih zasedajo plus dva.
  • Odstranitev mrtvic iz dna panja. Pametno je, da oddamo mrtvice na veterinarski pregled.
  • Ureditev napajalnika z vodo, ki smo ji dodali 1 g soli na liter.
  • Zoženje žrel, ki so bila do sedaj povsem odprta, na cca 3 cm.
  • Čiščenje panjev z odmrlimi čebeljimi družinami in ugotavljanje vzroka odmrtja.
  • Zapis ugotovljenega stanja v evidenco pregledov.
 2. Drugi pregled, ki ga opravimo 10 dni po prvem:
  • Ugotovimo napredek pri razvoju družine. Po potrebi dodamo že nekajkrat zaležen sat iz shrambe. Sat postavimo tik ob zalego.
  • Zaleženih satov praviloma še ne obračamo za 1800. Sate lahko obračamo šele tedaj, ko pokrita zalega prekriva vsaj 2/3 sata. Če jih obračamo prej, bomo razbili čebelje gnezdo in ga čebele ne bodo uspele ogreti!
  • Pričetek špekulativnega krmljenja. Datum pričetka je pogojen s prvo pašo, ki jo želimo izkoristiti. Krmiti pričnemo vsaj 40 dni pred ciljno pašo. Krmimo v manjših obrokih s tekočino ali z dodano pogačo. V primeru, da je v panju veliko medenih zalog, dosežemo zelo dobre rezultate, če medene sate, ki imajo med na zadnji strani, obrnemo. Čebele ne trpe medu na strani, kjer je vhod v panj in bodo med prenašale na zadnjo stran, kar povzroči občuteh vnosa hrane v panj in posledično spodbudi matico k zaleganju.
  • Družine, ki niso pokazale opaznega napredka pripojimo srednje močnim družinam. Matice pri tem ne iščemo. Izpraznjen panj zapremo in očistimo.
  • Ne pretiravajmo s širjenjem!
  • Zapišimo ugotovljeno stanje in čebele ponovno preglejmo čez 10 dni.
  • Vsi pregledi morajo biti kratki. Panja med pregledom ne smemo ohladiti! Pred pregledom si pripravimo vse, kar bomo med pregledom potrebovali.

Obširnejša navodila za delo v čebelnjaku so na strani Opravila v marcu!

Naj medi!

Vižmarje, 1.3.2023

Tomo Strgulc

 

Zadnje noči januarja se bile dokaj hladne in čebele so se bolj stisnile v gručo. V prenekaterem panju je zaradi toplega januarja matica zalegla prve sate zalege. V  panjih, v kjer je do tega prišlo, se je pojavil kondenz. Poraba hrane se je povečala in bo verjetno večja kot v normalnih letih, ko znaša okoli 1,5 kg. Preglejmo panje in predvsem v tistih kjer smo opazili kondenz kontrolirajmo stanje zaloge medu. Kontrolirajmo, če je čebelja gruča v stiku z medenim satom - če ni primaknimo meden sat do gruče. Uporabimo lahko sat iz istega panja, ga vzamemo iz rezerve ali iz panja kjer imamo višek medenih satov. Zamenjajmo vlažen opaž s suhim! Šibke družine, ki zasedajo le tri sate zožimo. Jaz jih zožim na število zasedenih satov +4. Na vsako stran dodam medena sata. V izpraznjen prostor vstavim plošče iz  stiropora. Če se bodo v februarju nadaljevali hladni dnevi in so čebele primerno
oskrbljene s hrano ne posegajmo v panj. Če se bo otoplilo, bo konec meseca potrebno dodati bodisi sladkorno pogačo ali predvsem v LR panju sladkorno klajo v razmerju 1:1. Ne prehitevajmo s prezgodnjim dodajanjem pogač in tekočine!
Februar je še zimski mesec, a ne bo odveč, če boste vzpostavili napajalnik z vodo. V primeru snega očistite žrela panjev in pred panje natrosite žagovino. Ne pozabite na ptice! Preglejte opremo in jo po potrebi popravite. Preberite kakšno strokovno čebelarsko knjigo ali pobrskajte po spletu!

Naj medi!
Vižmarje, 1.2.2023                                                  Tomo Strgulc

PS.
Ta mesec bomo imeli občni zbor in predavanje. Upam, da se tam vidimo!

Nenavadno toplo vreme, ki ga imamo že večji del decembra in se nadaljuje v januar, je marsikje spodbudilo matico k zaleganju. Kaj to pomeni za čebele bi težko napovedal, saj še nisem bil priča takemu vremenu od kar čebelarim. Pa čebelarim že 45 let. Vsekakor bo to pomenilo večjo porabo hrane. Če ste čebele solidno nakrmili imajo dovolj zaloge medu in ni problema. Ob takem vremenu tudi ni bojazni, da ne bi mogle v stik z medenimi zalogami, saj se je zimska gruča razpustila. Problem bo nastal ob morebitni ohladitvi, ko se bodo čebele stisnile. Tedaj bo potrebno pogledati ali imajo čebele medeno zalogo ob gnezdu. Če ne, jim jo bo potrebno primakniti. Ko prične matica zalegati, čebele dvignejo temperaturo v gnezdu na 34-36 0C. Pojavi se kondenz, bodisi na vratih AŽ panja ali na opažnem materialu v LR panju. Če ste to opazili tudi v vaših panjih, je zalega prisotna. Vsekakor priporočam, da po nepotrebnem ne brkljate po panjih in pustite čebele pri miru. Ukrepajte le, če čebele šume. Ugotovite vzrok in ukrepajte. Vzroka sta najpogosteje dva: čebele so lačne ali so brez matice. Tretji vzrok, ki je pogostejši v LR panjih pomeni, da je v panju miš. Krmljenje čebel z dodajanjem pogače ali tekočine še ne priporočam, saj bomo s tem še dodatno spodbudili matico k zaleganju. V panje, kjer je premalo medenih zalog, vstavite medeni sat iz zaloge, če te nimate pa ga vzemite družini, ki ima višek.

Želim vam zdravo in uspešno novo leto!

Naj medi!

Tomo Strgulc

Vižmarje, 2.1.2023

Z ohladitvijo pod ledišče bodo čebele oblikovale zimsko gručo. Bolj kot bo v okolici hladno, gostejša bo gruča, saj s tem čebele lažje ohranjajo primerno temperaturo v njej. Čeprav tega ni opaziti, se čebele v gruči gibljejo in migotajo; pri tem se sprošča toplota, ki ohranja čebele pri življenju. Ob vsakem hrupu v okolici se čebele vznemirijo in močneje zašume. Hrupa v čebelnjaku naj bo čim manj, da se čebele ne vznemirjajo in po nepotrebnem ne porabljajo energije, ki jo pridobe s hranjenjem z medom. V čebelnjaku tako ne bo veliko dela, pa vendar naj opomnim na nekaj opravil, ki jih je potrebno v tem mesecu opraviti:

 • Zatiranje varoj s sublimacijo oksalne kisline, naj bo primarno opravilo. Ne odlašajte s tem in odstranite varoje iz čebeljih družin, da jih ta nadležni parazit ne obremenjuje predolgo!
 • Kontrolirajte odpad po sedmih dneh in zatiranje ponovite v panjih, kjer je odpad večji kot 300. S sublimacijo oksalne kisline uničimo 90% varoj. V panju lahko ostane maksimalno 30 varoj.
 • Dokončno zapaženje panjev še ni potrebno, lahko pa to opravite že v tem mesecu. Uporabite para prepustne materiale. Jaz LR panje zavijem v para prepustno folijo, ki se uporablja pri prekrivanju ostrešij. Uporabim temno sivo barvo.
 • Izdelajmo načrt dela za naslednje leto in popravimo ali nakupimo potrebno opremo.
 • V zimskem času poskrbite tudi za ptice. Namestite ptičjo krmilnico. Če bodo sinice našle dovolj hrane v njej, ne bodo trkale po panjih in vznemirjale čebel.
 • Nekaj kozarcev medu, ki jih bomo ustrezno označili namenimo novoletnemu obdarovanju. Ni lepšega kot darilo, ki je plod našega dela.
 • Ne pozabite na vaše čebele tudi v času mirovanja. Obisk čebelnjaka naj vam pride v navado, ki ji ne more do živega niti slabo vreme.

Naj medi!

Tomo Strgulc

Vižmarje, 30. nov. 2022

Pred dnevi sem pokukal v nekaj panjev. Namen je bil ugotoviti, če je še kaj zalege, da bi določil datum za zimsko zatiranje varoje. V panjih, ki sem jih pregledal nisem našel zalege. Prijatelj,čebelar mi javlja, da je pri njem še nekaj čebeljih družin, ki imajo zalego. Zaradi varnosti bo potrebno še nekoliko počakati z zdravljenjem! Jaz bom zimsko zatiranje varoje opravil konec novembra.

Ob lepem vremenu čebele še izletavajo in prinašajo zadnji cvetni prah, ki ga lahko dobijo v naravi. Poraba hrane v tem času je majhna, saj se v oktobru, novembru in decembru zmanjša le za 1 kg na mesec. Pa vseeno zaloga počasi kopni in do spomladi je še daleč. Čebele se ob hladnih dneh strnejo v gručo, da lažje ogrevajo polegajočo se zadnjo zalego. Ko te ne bo več, znižajo temperaturo na 18oC v sredini  in na 8oC na površini gruče.

Kaj moramo opraviti v novembru?

- Osnovno in nujno opravilo je zatiranje varoje. Zimsko zatiranje opravimo takoj,  ko v panju ni zalege. Odlašanje tega opravila na kasneje je nedopustno, saj s tem omogočamo varoji, da slabi naše čebele. Zimsko zatiranje varoje opravimo takoj, ko so izpolnjeni pogoji za uspešen poseg! Priporočam uporabo oksalne kisline. Kislino bomo sublimirali ali kapali.

- AŽ panje, ki jih imamo zložene v skladovnice poravnajmo in stisnimo skupaj. S tem bomo zmanjšali izgubo toplote , ki uhaja med režami. S tem lahko nekoliko zmanjšamo porabo hrane.

-LR panje zaščitimo pred vetrom s pregradami, ki jih postavimo na strani, s katere običajno piha. Jaz jih odanem s paro propustno folijo temne barve. S tem preprečim ohlajanje notranjosti. Ne uporablajte nepropustnih materialov! Na notranji pokrov naložimo časopisni papir, karton ali cca 3 cm debelo poliuretansko peno.

- Ko se povsem ohladi odprimo žrela panjev na stežaj.  Na žrela panjev namestimo kovinsko zaščito, da preprečimo vhod glodalcem. Višina zaščite največ 7 mm!

- Operimo in razkužimo pitalnike in smukalnike cvetnega prahu. Za popravilo potrebno opremo zložimo posebej in jo v zimskem času popravimo.

- Če prezimljate v plodišču, bo konec meseca  potrebno izprazniti medišče in satje primerno shraniti. Na matično rešeko namestimo izolacijski material. Papir ali peno.

- Zagotovimo mir v čebelnjaku, ki ga bomo občasno obiskali, da popravimo, kar je popravila potrebno. Če imate čebelnjak ob gozdu bodite pozorni na poškodbe, ki jih povzročajo žolne in glodalci!

- Naredite obračun letošnjega čebelarskega leta in si postavite cilje za naslednje leto.

Naj medi!

Tomo Strgulc

Vižmarje, 2. 11.2022

Konec septembra večina matic preneha z zaleganjem. Polegla se bo večina, pretežno zimskih, čebel. Odmrle bodo vse kratkožive čebele, ki so bile izležene v sredini avgusta. V panju bodo postopoma ostale samo dolgožive čebele, ki so bile izležene v septembru in v prvi dekadi oktobra. Te bodo živele vse do konca marca, nekatere celo do maja. Koncem oktobra bomo imel v panjih med 8000 in 12000 čebel. Število čebel se bo, glede na avgust, skoraj prepolovilo. Tako zmanjšanje marsikoga preseneti in porode se dvomi o tem ali je z našimi čebelami vse v redu. Čebele so si že oblikovale zimsko gručo, ki je ne smemo več podirati. Izletavanje se omeji, saj v naravi ni več medičine. Čebele dobe le cvetni prah in vodo.

Kaj moramo opraviti v oktobru?

 • Opraviti testno zatiranje varoj, če nismo prepričani, da je dosedanje delo doseglo pričakovane učinke. Testirajmo le nekaj družin. Uporabimo drugo sredstvo kot smo ga uporabljali do sedaj. V primeru večjega odpada od 100 varoj, v večina testiranih panjih, opravimo tretiranje na celem čebelnjaku. Vedeti moramo, da je v panjih vedno manj zalege in se varoje prestavljajo iz zalege na čebele!
 • Pregled obsega čebelje gruče. To opravimo takrat, ko so čebele v večini v panju. v primeru, da čebele zasedajo manj kot 3 sate, take družine pridružimo srednje močnim družinam. Ne iščemo matice! Prestavimo vse sate s čebelami in panj zapremo.
 • Pregled količine medu. Pogledamo le sate ob čebelah! Če so polni medu, zapremo panj in ne vzemirjamo čebel. Ta pregled je nujen zaradi odkritja tihega ropa, ki ga nismo opazili. Izropane se običajno šibke družine, ki jih pridružimo srednje močni družini!
 • Ker ne krmimo več odprimo žrela panjev na stežaj. S tem bomo omogočili boljšo ventilacijo in ohladili panj. Matica bo prej prenehala zalegati.
 • V LR panjih odstranimo odvečne naklade, ki jih čebele ne zasedajo. Odstranimo po en sat v vsaki nakladi, če tega nismo storili že v septembru, da s tem povečamo pretok zraka ob stenah panja in posledično plesnenje satja.
 • Odstranjene naklade, s satjem, zložimo v stolpe. Spodnjo naklado položimo na dva morala na kateri je žična mreža. Mreža preprečuje dostop mišim in vešči. Na zgornjo naklado prav tako namestimo žižno mrežo. V stolp zložene naklade tvorijo dimnik z vlekom, ki preprečuje razvoj voščene vešče. Na ta način bomo obvarovali satje vse do ponovne uporabe.
 • Odstranjene medene sate zložimo v PVC vreče. Vreče dobro zalepimo in zamrznemo na - 18 stopinj C. ( vsaj 24 ur) Vreče z medenim satjem označimo, da jih spomladi, ko jih bomo dodali v panje, ne iščemo!
 • Očistimo pitalnike in jih po potrebi propravimo. Dobo je, da jih najprej operemo z razkužilom, dobro speremo, posušimo in shranimo v suh prostor. Prav tako smo morali poskrbeti za smukalnike cvetnega prahu, ko smo jih prenehali uporabljati.

Tomo Strgulc

Vižmarje 2.10.2022

Čebele se že intenzivno pripravljajo na zimo. Stikanje za hrano je veliko in ob morebitni nepazljivosti čebelarja lahko pride do ropa. Vsa dela v panju morajo biti hitra, s čim manj prestavljanj satov na kozico. V primeru, da so čebele
med pregledom preveč agresivne, je pregled bolje končati in ga opraviti drugič, po možnosti v jutranjih urah. Dodajanje sladkorne raztopine moramo opraviti v poznih večernih urah in pri tem paziti, da ne polivamo tekočine. Če uporabljamo pitalnike, ki omogočajo kontroliran odvzem, lahko tekočino dodamo tudi podnevi.

Zaleganje matice se v septembru bistveno zmanjša. Število rojenih čebel bo manjše od odmrlih, kar bo vidno kot slabenje čebelje družine. Troti v tem mesecu niso več potrebni in čebele jih postopoma odstranjujejo iz panjev. Osirotele družine nimajo možnosti za vzrejo mlade matice.

Kaj moramo opraviti v septembru?

 • Zatiranje varoje je v tem mesecu zelo pomembno opravilo. Z zmanjšanjem količine zalege in števila čebel bo varoj vedno več na enoto čebel, kar bo brez pomoči čebelarja ugonobilo čebeljo družino. Ponovno bi rad poudaril, da zatiranje varoj vse vprek ni smiselno. Zatiranje ponavljajmo le v družinah, kjer je odpad velik (več kot 100). Kaj boste za zatiranje uporabljali, se
  odločite sami. Jaz bom v sredini septembra opravil šok terapijo z mravljinčno kislino. Da bom to opravil kasneje kot običajno, je razlog v oslabelih čebeljih družinah, ki sem jih pripeljal s »paše« na hoji. Če se boste odločili za  mravljinčno kislino in to delate prvič, svetujem, da se pogovorite s čebelarjem, ki ima dovolj izkušenj. Še vedno velja, da zatiranje ponavljamo, dokler čebel
  ustrezno ne očistimo varoj.
 • V tem mesecu opravimo zadnji temeljiti pregled čebeljih družin. Pregled opravite hitro, brez zlaganja satja na kozico. Ugotavljamo količino in kakovost čebelje zalege, ki naj je bo več kot 5 satov. Ocenimo še količino shranjenega medu in se na osnovi tega odločimo za količino, ki jo bomo v posamezen panj še dodali. V 10-satnem AŽ panju mora biti cca. 14 kg medenih zalog. Čebelja družina bo ob zimovanju porabila cca. 8 kg, ostalo pa je rezerva, ki mora biti vedno v panju. V LR panju naj bo zalog 4 kg več.
 • Če med pregledom naletimo na družino brez matice, ki ima veliko čebel, je smotrno, da ji dodamo rezervno družino na vsaj treh satih. Matico te družine zaradi varnosti zapremo v matičnico, ki jo zamašimo z manjšo količino sladkorne pogače. Družino, ki ima manj kot dva sata zalege, je najbolje pridružiti srednje močni čebelji družini. Čebelji družini lahko združimo, ne
  da bi iskali matico v družini, ki jo dodajamo drugi. Ne združujte slabičev! Dodajanje matic v tem času je vprašljivo in ga ne priporočam.
 • V LR panjih bomo v drugi polovici septembra odstranili odvečne naklade. Jaz prezimljam v eni visoki nakladi nad katero je polovična ali 2/3 naklada. Če je gornja naklada konec septembra prazna, brez ali z malo medu, medeni venec pa je nad gnezdom v spodnji nakladi, jo prestavim pod naklado s čebeljim gnezdom. S tem povečam volumen panja in zavarujem satje pred voščeno veščo. V LR panjih priporočam, da odstranimo po sat iz vsake naklade. Preostale sate pomaknemo v sredino naklade in s tem povečamo stranski reži, kar omogoča bolje prezračevanje panja. Satje tako manj plesni. V panju je
  manj kondenza.
 • Še vedno skrbimo za napajalnik in v čebelnjaku postorimo to, kar bi čebele motilo v času zimskega mirovanja.

Tomo Strgulc
Vižmarje, 31.8.2022

V avgustu bomo postavili temelje za uspešno čebelarjenje v naslednjem letu. V tem mesecu matica prične z zaleganjem dolgoživih čebel, ki bodo preživele zimo. Pogoj, da bo to opravila dobro, je ustrezen dotok hrane in zdravstveno stanje čebel. Avgust je običajno dokaj suh mesec, padavine so minimalne, cvetja je malo, mane pa običajno tudi ni v izobilju. Iz navedenega sledi, da moramo čebelarji ustrezno oskrbeti naše čebelje družine. Kaj moramo storiti?
Zatiranje varoj je nujno opravilo, s katerim ne smemo odlašati. Varoj je letos, vsaj v mojem čebelarstvu, več kot lani in škoda je že narejena. Kaj boste uporabili za zatiranje varoj, se morate odločiti sami. Pri tem upoštevajte, da mora uporabljena učinkovina delovati tri tedne, da pokrijete celoten ciklus razvoja čebele. Če uporabite učinkovino, ki deluje manj kot je zapisano, morate postopek večkrat ponoviti. Spremljajte odpad varoj in jih dodatno zatirajte samo v panjih, kjer je
odpad velik. Če odpade cca 100 varoj pomeni, da imate v panju še 500 varoj, saj ste pobili le 20 % zajedavca, 80 % pa se skriva v pokriti zalegi. Pri uporabi mravljinčne kisline upoštevajte vremenske razmere. Kislina bo delovala le, če dnevno izhlapi cca 15 ml. Mravljinčna kislina uniči tudi varoje v pokriti zalegi. Ob nepravilni uporabi poškoduje tudi matico in odkrito zalego. Previdnost in izkušnje!
Sublimacija oksalne kisline je enostavnejša in prav tako učinkovita. Če boste uporabili ta postopek, ga ponovite 4 krat v razmaku 5-6 dni. Uporaba zaščitne maske pri tem je obvezna.
V tem mesecu natančno preglejte vse čebelje družine. V panjih, kjer zalega ni ustrezna zamenjajte matico. Pozorni bodite na znake hude gnilobe. Iz plodišča odstranite vse deviško in staro temno satje in ga nadomestite z že nekajkrat zaleženim satjem. Pregled opravite hitro in satja ne zlagajte na kozico. Tam naj bo le sat. Nevarnost ropa je sedaj stalno prisotna saj čebele stikajo za hrano. Če je
med pregledom pritisk čebel v panj prevelik, pregled prekinite in ga opravite drugič, najbolje dopoldan ali ob oblačnem vremenu.
Pričnite s krmljenjem čebel za zimo. Če nimate pitalnikov s kontroliranim odvzemom hrane, krmite pozno zvečer. Žrela panjev priprite na cca 3 cm. S krmljenjem je priporočeno končati v avgustu, da za predelavo sladkorja uporabimo stare čebele. V Až panju naj bo cca 15 kg medenih zalog. V LR panju 3-5 kg več. Ne pretiravajte pri krmljenju rezervnih družin, saj lahko medene zaloge onemogočijo matici ustrezno zaleganje. Nekateri boste v avgustu na letovanju in z dnevnim dodajanjem hrane ne bo nič.
V tem primeru položite v panj cca 2 kg pogače, da bo matica tudi v tem času ustrezno zalegala.
Ne pozabite na napajalnik, ki mora biti stalno oskrbovan z vodo, kar je še posebej pomembno ob suši, ki jo imamo sedaj.
Naj medi!
Tomo Strgulc
Vižmarje, 29.7.2022