Skip to content

Trotova zalega v čebeljih celicah

Večkrat dobim vprašanje, kako ravnati s čebeljo družino, kjer je prisotna samo trotova zalega. Najprej pojasnimo vzroke za tako stanje.

Običajno je vzrok odmrtje matice, takrat ko v panju ni več odkrite zalege, iz katere bi čebele potegnile zasilne matičnjake in vzredile nadomestno matico, ali izguba matice med oploditvenimi izleti. Drugi, ne tako pogosti vzrok, je jalovost matice, ki se je pojavila zaradi starosti in/ali pomanjkanja spermijev n matičini spermoteki.
V prvem primeru se nekaterim čebelam delavkam, ki so od čebel krmilk prejemale matični mleček, razvijejo jajčniki in te čebele prično zalegati neoplojena jajčeca v čebelje celice, iz katerih se bodo izlegli troti, ki pa so manjši od normalnih trotov. V tem primeru ni kaj dosti za razmišljati, saj je reševanje čebelje družine trotovca dokaj brezupno in je najbolje tako družino razformirati. Panj zapremo in vse čebele ometemo nekaj metrov stran od čebelnjaka na tla. Čebele se bodo hotele vrniti v panj in ker je ta zaprt, ali v primeru čebelarjenja z nakladnimi panji odstranjen, bodo iskale možnost preživetja v drugih panjih. Čebele trotovke bodo stražarke prepoznale in jim onemogočile vstop. Koristno je, da čebele pred razformiranjem dobro zadimimo, da se bodo napile medu in bodo kot take imele večjo možnost sprejetja v drug panj. Sam običajno še isti dan v izpraznjen panj naselim dobro razvito rezervno družino, ki bo sprejela kar nekaj delavk iz razformiranega panja. Lepo satje, na katerem je malo grbaste trotove zalege, razdelim k drugim čebeljim družinam, da ga očistijo. Slabo satje pretopim. Čeprav se v literaturi najde kar nekaj napotkov, kako rešiti trotovec, se temu opravilu izogibajte. Kar nekaj navodil sem preizkusil, a rezultati so slabi in menim, da je primernejši radikalni ukrep, ki sem ga opisal.
V drugem primeru je vzrok trotove zalege neplodna matica. Ko v panju zasledimo mešano zalego v čebeljih celicah, vemo, da je to vzrok. Da zdrava matica tu in tam zaleže neoplojeno jajčece v čebeljo celico, je znano. V tem primeru čebele  prepoznajo neoplojeno jajčece in ga odstranijo. Običajno matico, ki ji pojemajo moči čebele preležejo. Zgodi pa se in to najpogosteje predvsem pomladi, ko v panjih še ni trotov, da te možnosti nimajo. V tem primeru dobimo v panju opisano stanje. V takem primeru ukrepamo tako kot tedaj, ko v panj dodamo rezervno družino. Poiščemo matico in jo uničimo. Čez kakih 6 do 8 ur ali najkasneje naslednji dan v panj zložimo rezervno družino. Zaradi varnosti je dobro, da matico za nekaj dni pripremo v matičnico, česar sam ne delam. Pri zlaganju satov rezervne družine v panj, sat z matico postavim čimbolj stran od satov, na katerih so čebele osnovnega panja. Rezultati so dobri, saj se ne spomnim, da bi mi čebele kdaj umorile matico,
ko sem tako ravnal.

Tomo Strgulc

Vižmarje, 9. 4. 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *