Skip to content

Marec v čebelnjaku

V začetku marca bo v vseh panjih vsaj nekaj zalege. Prisotnost zalege povzroči dvig temperature v čebeljem gnezdu na 36 0C, zato se pojavi kondenz, ki se nabira na pažnem materialu. V tem mesecu bo odmrlo veliko zimskih čebel,  ki jih bodo postopoma nadomeščale mlade čebele. Kako uspešna bo zamenjava čebel, bo zelo pomembno za nadalnji razvoj čebelje družine. Zaradi omenjenega dogajanja v panju, moramo biti še posebej pozorni pri posegih v panj. Hladno vreme, ki smo mu priča zadnje dni je prisililo čebele, da so se stisnile ob zalego. V primeru, da so imele zalego že na več satih, se lahko zgodi, da del zalege ostane neogrevan. Neizležene čebele v njej se bodo podhladile in odmrle. Čebele bodo to prepoznale in jih odstranile iz panja. Na bradah panjev bomo našli nerazvite čebele. Preglejmo, če  je panj ustrezno odet.
Še posebej moramo v marcu paziti na:

 1. Hiter prvi pregled čebelje družine, ko se zunanja temperatura dvigne na cca 150 C. Ukrepi veljajo za AŽ in nakladne panje:
  • Kontrola stika čebel z medenimi sati in ustrezno ukrepanje.
  • Kontrola medene zaloge. V panju mora biti vsaj 5 kg medene zaloge.
  • Zamenjava mokrega pažnega materiala.
  • Zožanje slabše razvite družine na toliko satov kot jih zasedajo plus dva.
  • Odstranitev mrtvic iz dna panja. Pametno je, da oddamo mrtvice na veterinarski pregled.
  • Ureditev napajalnika z vodo, ki smo ji dodali 1 g soli na liter.
  • Zoženje žrel, ki so bila do sedaj povsem odprta, na cca 3 cm.
  • Čiščenje panjev z odmrlimi čebeljimi družinami in ugotavljanje vzroka odmrtja.
  • Zapis ugotovljenega stanja v evidenco pregledov.
 2. Drugi pregled, ki ga opravimo 10 dni po prvem:
  • Ugotovimo napredek pri razvoju družine. Po potrebi dodamo že nekajkrat zaležen sat iz shrambe. Sat postavimo tik ob zalego.
  • Zaleženih satov praviloma še ne obračamo za 1800. Sate lahko obračamo šele tedaj, ko pokrita zalega prekriva vsaj 2/3 sata. Če jih obračamo prej, bomo razbili čebelje gnezdo in ga čebele ne bodo uspele ogreti!
  • Pričetek špekulativnega krmljenja. Datum pričetka je pogojen s prvo pašo, ki jo želimo izkoristiti. Krmiti pričnemo vsaj 40 dni pred ciljno pašo. Krmimo v manjših obrokih s tekočino ali z dodano pogačo. V primeru, da je v panju veliko medenih zalog, dosežemo zelo dobre rezultate, če medene sate, ki imajo med na zadnji strani, obrnemo. Čebele ne trpe medu na strani, kjer je vhod v panj in bodo med prenašale na zadnjo stran, kar povzroči občuteh vnosa hrane v panj in posledično spodbudi matico k zaleganju.
  • Družine, ki niso pokazale opaznega napredka pripojimo srednje močnim družinam. Matice pri tem ne iščemo. Izpraznjen panj zapremo in očistimo.
  • Ne pretiravajmo s širjenjem!
  • Zapišimo ugotovljeno stanje in čebele ponovno preglejmo čez 10 dni.
  • Vsi pregledi morajo biti kratki. Panja med pregledom ne smemo ohladiti! Pred pregledom si pripravimo vse, kar bomo med pregledom potrebovali.

Obširnejša navodila za delo v čebelnjaku so na strani Opravila v marcu!

Naj medi!

Vižmarje, 1.3.2023

Tomo Strgulc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *