Skip to content

Opomnik za delo v čebelnjaku v oktobru

Konec septembra večina matic preneha z zaleganjem. Polegla se bo večina, pretežno zimskih, čebel. Odmrle bodo vse kratkožive čebele, ki so bile izležene v sredini avgusta. V panju bodo postopoma ostale samo dolgožive čebele, ki so bile izležene v septembru in v prvi dekadi oktobra. Te bodo živele vse do konca marca, nekatere celo do maja. Koncem oktobra bomo imel v panjih med 8000 in 12000 čebel. Število čebel se bo, glede na avgust, skoraj prepolovilo. Tako zmanjšanje marsikoga preseneti in porode se dvomi o tem ali je z našimi čebelami vse v redu. Čebele so si že oblikovale zimsko gručo, ki je ne smemo več podirati. Izletavanje se omeji, saj v naravi ni več medičine. Čebele dobe le cvetni prah in vodo.

Kaj moramo opraviti v oktobru?

  • Opraviti testno zatiranje varoj, če nismo prepričani, da je dosedanje delo doseglo pričakovane učinke. Testirajmo le nekaj družin. Uporabimo drugo sredstvo kot smo ga uporabljali do sedaj. V primeru večjega odpada od 100 varoj, v večina testiranih panjih, opravimo tretiranje na celem čebelnjaku. Vedeti moramo, da je v panjih vedno manj zalege in se varoje prestavljajo iz zalege na čebele!
  • Pregled obsega čebelje gruče. To opravimo takrat, ko so čebele v večini v panju. v primeru, da čebele zasedajo manj kot 3 sate, take družine pridružimo srednje močnim družinam. Ne iščemo matice! Prestavimo vse sate s čebelami in panj zapremo.
  • Pregled količine medu. Pogledamo le sate ob čebelah! Če so polni medu, zapremo panj in ne vzemirjamo čebel. Ta pregled je nujen zaradi odkritja tihega ropa, ki ga nismo opazili. Izropane se običajno šibke družine, ki jih pridružimo srednje močni družini!
  • Ker ne krmimo več odprimo žrela panjev na stežaj. S tem bomo omogočili boljšo ventilacijo in ohladili panj. Matica bo prej prenehala zalegati.
  • V LR panjih odstranimo odvečne naklade, ki jih čebele ne zasedajo. Odstranimo po en sat v vsaki nakladi, če tega nismo storili že v septembru, da s tem povečamo pretok zraka ob stenah panja in posledično plesnenje satja.
  • Odstranjene naklade, s satjem, zložimo v stolpe. Spodnjo naklado položimo na dva morala na kateri je žična mreža. Mreža preprečuje dostop mišim in vešči. Na zgornjo naklado prav tako namestimo žižno mrežo. V stolp zložene naklade tvorijo dimnik z vlekom, ki preprečuje razvoj voščene vešče. Na ta način bomo obvarovali satje vse do ponovne uporabe.
  • Odstranjene medene sate zložimo v PVC vreče. Vreče dobro zalepimo in zamrznemo na - 18 stopinj C. ( vsaj 24 ur) Vreče z medenim satjem označimo, da jih spomladi, ko jih bomo dodali v panje, ne iščemo!
  • Očistimo pitalnike in jih po potrebi propravimo. Dobo je, da jih najprej operemo z razkužilom, dobro speremo, posušimo in shranimo v suh prostor. Prav tako smo morali poskrbeti za smukalnike cvetnega prahu, ko smo jih prenehali uporabljati.

Tomo Strgulc

Vižmarje 2.10.2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *