Skip to content

Opomnik za delo v čebelnjaku v maju

Meseca maja čebelje družine dosežejo višek razvoja. Stalen dotok cvetnega prahu in nektarja v panj je osnova za razvoj. Poraba medu v panju je velika in zgodi se lahko, da ob daljšem poslabšanju vremena, čebele trpe lakoto in celo odmro. Bodimo pozorni na količino medenih zalog in v primeru pomanjkanja ustrezno ukrepajmo. Dolivanje sladkorne razstopine ali dodajanje pogače v panj kar na slepo, pa ni dopustno. Dodano bodo čebele prenesle v zaloge. Ob morebitnem točenju bomo točili med z dodatkom sladkorja, kar ni v skladu z dobro čebelarsko prakso. Navadimo se skrbeti za pristnost našega medu!

Kaj moramo opraviti v panji v začetku maja? Drugi ali tretji pregled čebelje družine.

- Čebelje gnezdo širimo do končne prostornine plodišča. Širjenje je lahko smelejše, saj je topleje in verjetnost ohladitev je manjša.

- V panj moramo dodati gradilnik, če ga nismo že v sredini aprila. Če je gradilnik zaležen, izrežimo trotovino. Izrezano trotovino večkrat prelomimo in pregledamo ali niso na ličinkah varoje. Izrezano trotovino nastavimo pticam, da jo očistijo. Hvaležne nam bodo za dobro hrano, nam pa bo olajšano toplenje voska. Če so satnice, ki smo jih dali v gradnjo že zgrajene, dodajmo v gradnjo še eno ali dve. Koliko jih bomo dodali je pogojeno z močjo družine in pogoji v naravi.

- Medišče nastavimo, ko čebele podsedajo pod okvirčke plodišča, to lahko vidimo le zvečer, ko so čebele v panju. Glede na vremenske razmere letošnjega leta smo medišča vzpostavili že koncem aprila. Družine, ki se do 10. maja niso uspele  dovolj razvite si zapomnimo in čim prej zamenjamo matice.

- Pomembno je, da opravila v panju prilagajamo moči družine. Slabše razvite čebelje družine oskrbujemo drugače kot dobro razvite. Če imate zelo dobro razvito družino in ni na vidiku dobre paše, lahko odvzamete sat pokrite zalege in ojačate šibkejšo družino. Nekateri ne odobravajo izenačevanja moči čebeljih družin. Menim , da je to koristno iz več razlogov, še posebej če s tem preprečimo rojenje. Delo v čebelnjaku, kjer so čebele enakomerno razvite je lažje in delo hitreje poteka!

- Ponovno moram poudariti, da čebelje gnezdo najprej razširimo po širini plodišča in šele, ko to dosežemo pričnemo s prevešanjem satov, oziroma dodajanjem novih naklad.

- V mesecu maju bomo pričeli z vzrejo narejencev. Kako se bomo lotili tega opravila je odvisno od materiala, ki nam je na voljo. Opisal bom nekaj načinov, ki so primerni za čebelarje, ki ne prevažajo čebel .

Pri izdelavi narejencev je osnovni pogoj, da imamo v času narejanja na razpolago že oprašeno matico ali zrel matičnjak. Matico lahko kupimo pri vzrejevalcu. Ko imamo zagotovljeno dobavo,  se lotimo dela. Če hočemo uporabiti zrel matičnjak, je tudi ta dobavljiv pri vzrejevalcu a navadimo se jih pripraviti sami. Kako? Če imamo družino,ki je v rojilnem razpoloženju, bo matičnjakov na pretek. Če take družine nimamo, je postopek sledeč: Družini, ki je dobro razvita, odvzamemo sat na katerem je matica in ga prestavimo v prašilček (5-7 satni panj). V ta panj dodamo še sat pokrite zalege, dva sata medu, satnico in izdelane sate. V enega od teh nalijemo cca 0,5 l vode. Panj lahko pustimo na istem stojišču! Vse izletne čebele se bodo vrnile v matični panj, zato smo v sat dodali vodo! V matičnem panju pregledamo sate z zalego in na satu, ki ima zaležena jajčeca na spodnjem robu podremo spodnji del celice v katri so jajčeca. Tak sat vrnemo v sredino zalege in ga označimo. Če ni donosa čebele krmimo z  0,5 litra sladkorne tekočine. Po petih dneh pregledamo družino, ki smo ji odvzeli matico in podremo vse  že pokrite matičnike, ki so na različnih mestih na satju. Pustmo pa matičnike, ki so jih čebele potegnile iz celic, ki smo jih priredili. Sedaj so stari od 6 do 8 dni. Tik pred pokrivanjem ( 3 dni jajčece, 5 dni žerka, skupaj 8 dni). Ugotovimo, koliko imamo matičnikov in lahko se lotimo priprave narejencev. Postopek je enak kot takrat, ko smo v prašilček vstavili matico ( 2 sata pokrite zalege, dva sata medu s cvetnim prahom , satnica in preostali prostor zapolnimo z že izdelanim satjem).  Zalego jemljemo iz različnih panjev! Tokrat bomo v sat z zalego cepili zrel matičnjak, ki naj bo star 14 ali 15 dni. Na spodnjem delu sata , tik ob zalegi , izrežemo izsek v katerega bomo vgradili zrel matičnjak. Paziti moramo, da vrh matičnjaka ne sega do letvice sata, kar bi onemogočilo izleganje matice. Postopek se zdi zapleten, pa ni. V osnovnem panju morate pustiti matičnjak, da tudu tu dobimo mlado matico!

Najlaže pridemo do rezervnih družin z razformiranjem družine, ki  je na roju. Nekateri družini namenoma ne namenjajo dovolj prostora in jo prisilijo na roj. Pri tem je potrbno upoštevati kakovost te družine. Razmnožujmo le družine, ki imajo dobre lastnosti in so pasemsko čiste. Postopek izdelave narejencev iz rojeve družine je enak že opisanemu.

- Vse kar sem opisal do sedaj je narekovalo delo s satjem. Sat je bilo potrebno izvleči in ga prestaviti na drugo mesto ali obrniti. V nakladnih panjih lahko marsikaj uredimo samo s premikanjem naklad. Čebelarji z  več prakse to tehniko že obvladajo. Začetniki lahko z nepravilnim posegom povsem zavro razvoj družine. Predlagam, da tudi v tem sistemu poskrbimo, da so čebele zasedle celoten volumen naklade in šele tedaj pričnemo s prestavljanjem naklad.

Ko je naklada povsem polna čebel in ni na vidiku ohladitev, lahko tako naklado prestavimo navzdol. Na njo pa prestavimo naklado, ki je bila do tedaj na podnici. Če so čebele že delno naselile spodnjo naklado, bo prehod matice navzgor zagotovljen.

- V maju bo kakšna družina rojila. Roj zapusti panj med 12 in 13 uro. V primeru, da smo imeli srečo in smo ga uspešno ogrebli, je nujno, da ga takoj po namestitvi v panj tretiramo z oksalno ali mlečno kislino. Roj neznanega izvora moramo pred naselitvijo v panj postaviti v teman hladen prostor za 48 ur. V tem času ga poškropimo z enim od sredstev za zatiranje varoj. Po namestitvi roja v panj, mu dodajmo vsaj 2,5 kg pogače oziroma ga postopno krmimo s sladkorno raztopino. Vedeti moramo, da čebele porabijo 8 kg medu za kg voska.

- Pazimo, da imamo vedno ustrezno oskrbovan napajalnik!

-Zapišimo si vse kar smo opravili v panju v ustrezno evidenco.

Naj medi!

Tomo Strgulc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *