Skip to content

Opomnik za delo v čebelnjaku v mesecu aprilu

V začetku meseca aprila že lahko ugotovimo, kako so nam prezimile čebelje družine. Tudi ocena posamezne družine je zdaj že jasna in lahko naredimo načrt, kako se bomo lotili letošnje čebelarske sezone. V primeru, da so čebele dobro prezimile in se razvijajo v močne, bodo opravila običajna. V primeru potrebe po nadomestitvi odmrlih družin pa bo postopek bistveno drugačen. Potrebno jih bo nadomestiti, kar bomo zagotovili z izdelavo narejencev. Temu bom namenil posebno pozornost v vseh nadalnjih navodilih.

Vsi posegi v panj aprila morajo optimalno omogočati razvoj čebelje družine, da se bo ustrezno razvila do naše prve ciljne paše. Kako to storiti?

Ob prvem toplem dnevu, ko bo temperatura višja od 15C, opravimo hiter podrobni pregled čebelje družine. Sledimo sledečim ciljem:

  • Kontroliramo količino hrane. Sata ob straneh morata biti medena. Ostali sati morajo imeti vence medu. Če v panju primanjkuje hrane, je treba dodati medeno satje iz zaloge oziroma družino krmiti.  Krmljenje s tekočino opravimo zvečer, da ne povzročimo ropanja. Če se odločimo za dodajanje pogače, le to dodajmo nad zalego na matično rešetko ali v satni pitalnik. Ne pretiravajmo s količinami!
  • V primeru da imamo družino zoženo na manj satov od kapacitete plodišča in že zapolnjuje vse ulice, poskrbimo za razširitev. V panj dodamo lep, že večkrat zaležen sat. Sat namestimo tik ob zalego. Širjenje prostora mora biti postopno!
  • V panj dobro razvite družine, ki ima 3 ali več satov zalege, vstavimo gradilni satnik. Ta naj bo vedno na istem mestu. Običajno je drugi z ene ali druge strani. Z vstavitvijo tega sata damo čebelam možnost gradnje, ki se praviloma začne ob cvetenju divje češnje. To je tudi čas, ko bomo v gradnjo vstavili prvo satnico.
  • Slabičev ne širimo. Po potrebi jih zožimo na število zasedenih satov + 2 in počakamo na razvoj. V primeru da naletimo na družino, ki zaseda le tri sate in ima zalego na enem, jo pripojimo srednje močni družini. To opravilo opravimo, ko smo pregledali že vse družine. Lahko namreč naletimo na brezmatično družino, ki ji bomo dodali slabiča. Vsekakor pa moramo tej družini ob prvi priliki zamenjati matico.
  • Špekulativno krmljenje na zalego bomo izvajali le, če ciljamo na pašo, ki se bo zgodila v 40 dneh po pregledu. Lahko pa pospešujemo razvoj tudi z namenom čim prejšnje izdelave narejencev.
  • Vzdržujmo napajalnik !
  • Zapišimo ugotovljeno v evidenco pregledov.

Ob drugem pregledu, ki ga bomo opravili okoli 15 aprila, bomo stremeli k istim ciljem. Širili bomo gnezdo in skrbeli za dotok hrane v panj, ko te ne bo v naravi. Medišče bomo nastavili, ko bodo čebele zasedale vse ulice plodišča in bodo zvečer podvešale pod satje. Prestavljanje zaleženih satov v medišče naj počaka na stabilno vreme in stalni dotok medičine v panj. Prezgodnje nastavljanje medišča lahko zelo upočasni razvoj!

V LR panjih je postopek opravil enak, saj moramo slediti istim ciljem ko v AŽ panjih. Če čebelarimo z nakladami standardne visoke mere, bomo družino širili po širini. Ko bodo čebele zasedale vse ulice v nakladi, bomo pričeli s širjenjem gnezda navzdol ali navzgor. Jaz vse operacije v LR panjih, do popolne razvitosti družine vršim s premikanjem satja. Šele, ko so družine primerno razvite, uporabljam tehniko premikanja posameznih naklad. Družini, ki se do aprila ni ustrezno razvila, bomo odstranili odvečno naklado in jo, po potrebi, celo zožili.

Naj medi!

Obširnejša navodila za april najdete na naši spletni strani, cd-tacen,si !

Ljubljana, 2. 4. 2022                                                               Tomo Strgulc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *