Skip to content

Pomembna števila pri delu s čebelami

Časovno zaporedje opravil pri delu s čebelami je pomembnejše, kot bi si mislili. Čebelarji temu velikokrat ne posvečamo dovolj pozornosti, čeprav je uspeh naših posegov v čebeljo družino odvisen prav od tega. Zelo pomembno je vedeti, kdaj in zakaj moramo določena opravila opraviti prav v določenem časovnem zaporedju. V tem zapisu bom opisal, v koliko dneh je treba opraviti določen poseg, da nam rezultat ne bo izostal.

Življenjski cikel čebel, matice in trotov

Čebela delavka: 32 kromosomov

 • Jajčece: 1–3 dni
 • Žerka: –9. dan. 9. dan čebele pokrijejo zaleženo celico.
 • Izlegaje čebel delavk: 21. dan.
 • Višek razvoja krmilnih žlez: med –12. dnem; izločanje matičnega mlečka.
 • Razvoj voskovnih žlez: 8–18
 • Prvi izlet čebele nabiralke: –25. dan po izleganju.

Matica: 32 kromosomov

 • Jajčece: 1–3
 • Žerka: –8. dan. 8. dan pokrivanje matičnika.
 • Izleganje matice: 16. dan.  (14. dan odbira matičnikov)
 • Oprašitev: –27. dan.
 • Pričetek zaleganja: –30. dan.

Trot: 16 kromosomov

 • Jajčece: 1–3
 • Žerka: –9. dan. Pokrivanje trotovske zalege 10. dan.
 • Izleganje: –24. dan.
 • Spolno dozori: dan.

Vzreja matice

Vzreja matice iz rojevih matičnikov:
matičnikov je običajno na pretek. Če ob pregledu družine, ki je na roju, najdemo še nepokrite matičnike, nam je delo olajšano. Z vsakodnevnim pregledom lahko ugotovimo čas pokrivanja matičnikov – to je 8. dan po zaleženju. Čas za pobiranje matičnikov je 14. dan. Matico smo odvzeli že pri pregledu, ko smo ugotovili, da je družina na roju. Če matice nismo odstranili takoj po pokrivanju prvih matičnikov, bo družina lahko rojila.

Vzreja matice s cepljenjem žerk v umetne matičnike:
cepljenje opravimo 4. dan, ko bo žerka stara 1 dan. Med cepljenjem žerk v matične nastavke lahko pomotoma prenesemo tudi starejšo žerko. Iz žerke, ki bo starejša od 1–1,5 dni, se bo razvila manj kvalitetna matica. Kako bomo izločili matičnike s prestarimi žerkami?
Pregled matičnikov opravimo 3. dan po cepljenju. Vse pokrite matičnike odstranimo, saj so bile cepljene žerke starejše od 2 dni. Čebele matičnik pokrijejo med 7. in 8. dnem. Prenos matičnikov v narejence ali v posebne matičnice opravimo najkasneje 11. dan po cepljenju. Zaradi nevarnosti, da se kakšna matica izleže prej in nam uniči vse matice v še zaprtih matičnikih, je bolje porabiti matičnike dan ali dva prej!

Matica bo odletela na praho 25.–27. dan, oziroma 9.–11. dan po izleganju. V tem času ne premikamo panjev z neoprašenimi maticami. Najbolje je, da panje z neoprašenimi maticami postavimo na stalno lokacijo takoj po cepljenju zrelih matičnikov.

Prvo zalego pričakujmo 28.–30. dan, oziroma 11. do 14. dan po izleganju. Ugotavljanje prisotnosti zalege opravimo vsaj teden dni kasneje.

Dodajanje matice

V primeru dodajanja matice v družino, kjer smo staro odstranili, je sprejem zagotovljen, če jo bomo dodali 8. dan po odvzemu stare. V tem času bodo čebele pokrile vso zalego in čebele nimajo možnosti izdelati zasilnih matičnikov. Pred dodajanjem matičnice z matico, čebeljo družino pregledamo in odstranimo vse zasilne matičnike. Pri pregledu moramo biti natančni!

Če smo v panj po odvzemu matice cepili zrel matičnik, pričakujmo zalego 14. dan po dodajanju matičnika. (28 dni minus 14 dni, kolikor je star cepljeni matičnik)

Čebele delavke

S pripravo čebel na pašo pričnemo 40–50 dni pred njenim pričetkom. Zakaj? V normalnih razmerah začno čebele izletavati na pašo 21. do 25. dan. K tej starosti dodamo še 21 dni razvoja od jajčeca do čebele. Tako dobimo cca. 46 dni do pričetka načrtovane paše.

Jačanje čebelje družine v času tik pred pašo je koristno le z že polegajočo pokrito zalego ali čebelami iz rezervnih družin.

Pregled čebelje družine v času letnih pregledov priporočamo v razmiku 10 do 14 dni, kar je dokaj pomembno pri čebelarjenju z AŽ panji, kjer uporabljamo Brojsovo metodo prestavljanja zaleženih satov v medišče. Zakaj? 13 dni je obdobje pokrite čebelje zalege. S pregledom v tem intervalu bomo lahko ohranjali razmerje odkrite in pokrite zalege v plodišču, ki naj bo vedno v korist odkrite zalege.

Zatiranje parazita varoje je uspešno, če uporabljeno sredstvo deluje skozi celoten ciklus razvoja trota, to je 23 dni. Če uporabljamo kemična sredstva, ki učinkujejo še 5 dni po uporabi, moramo te uporabiti vsaj štirikrat. S tem bomo pokrili celotno časovnico razvoja trotov in uničili varoje, ki bodo prišle na plano, ko trot zapusti celico. Uporabljajmo sredstva, ki imajo čim daljši čas učinkovanja.

V nekaterih člankih, predvsem starejšega datuma, so bila opravila čebel od rojstva do odmrtja dokaj natančno opredeljena. Razvoj tehnologije opazovanja se je precej izpopolnil in tako so opazovalci prišli do nekaterih ugotovitev, ki so spremenila starejše trditve. Danes je znano, da je razpored del panjskih čebel, kot tudi čebel nabiralk, dokaj raznolik. Spreminja se glede na potrebe čebelje družine in ne samo na osnovi starosti čebel. Pa vendar navedena števila držijo do te mere, da jih je vredno upoštevati pri posegu v panj. Pomembna usmerjevalka stanja v panju je matica, ki izloča matični feromon. Kako poteka komunikacija, ki ni odvisna od matice, je še nepojasnjeno. Ko odpremo panj in spremenimo ureditev v njem, velikokrat ne naredimo usluge čebelam. Da bo takih slabih uslug čim manj, je dobro poznati vsaj osnovne zakonitosti delovanja čebelje družine. Tako znanje pa si lahko pridobimo z branjem čebelarske literature in pozornim opazovanjem dogajanja v panju.

Vižmarje, (7.12.2015) 25.1.2022

Tomo Strgulc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *