Skip to content

Aprilska pozeba

Ponovno nam jo je zagodlo vreme. Tako kot že nekaj let zapored, je tudi tokrat prišlo do pozebe, ki je bila tokrat še hujša kot pred leti. Sadno drevje, ki je bilo že v polnem cvetju ali pa je imelo cvetne nastavke že razvite do različnih faz, je bilo brez pomoči sadjarjev povsem pozeblo.  Zelo nizke temperature, ki so bile globoko pod lediščem,  so močno poškodovale tudi ostale cvetoče rastline, ki so jih čebele obiskovale in nabirale prvo medičino in cvetni prah. Ko bo ohladitev minila bomo priča bistveno slabšim pašnim razmeram, kar bo imelo za posledico zaostanek v razvoju čebeljih družin.

Nujna bo pomoč čebelarja, da se vsaj do neke mere vzpostavi željeno stanje razvoja čebeljih družin. Čebelam moramo zagotoviti stalen dotok hrane, ki ga dosežemo s dodajanjem pogač, kar pride v poštev predvsem tedaj, ko čebelnjaka nimamo blizu doma ali pa z dnevnim dodajanjem sladkorne tekočine v količini 2-3 dl na družino. Razmerje sladkor voda 1:1. S tem bomo družinam omogočili preživetje v obdobju, ki ga bo narava potrebovala, da se vsaj do neke mere povrne v stanje primerno za to obdobje. Zavedajmo se, da mora biti  v panju vsaj 7 kg medu, da se zagotovi normalen razvoj družine. Ni odveč, če vemo pri kakšni bruto teži našega panja zadostimo temu pogoju, saj je ta teža tudi med letom lahko orientacija za dodajanje hrane, ko le te v naravi ni dovolj.

V primeru, da smo imeli v panjih pred ohladitvijo že več zaleženih satov se zna zgoditi, da bomo na bradah panjev našli mrtve ne povsem razvite čebele, ki so ji čistilke odstranile iz panjev. To se zgodi tedaj, ko čebelam, ki se stisnejo v gručo ne uspe ogreti celotnega obsega zalege in jo nekaj zaradi podhladitve odmre. Močnim družinam to ne povzroča velikih izgub, naloga čebelarja pa je, da odstrani mrtvice.

Ko se bodo razmere v naravi normalizirale, bo potrebno pristopiti k aktivnostim primernim za ta letni čas. Preberite si navodila za april na naši spletni strani ali druga priporočila, ki so vam primernejša. Vsekakor je april mesec, ko dela v čebelnjaku ne manjka, saj moramo pripraviti čebele na paše v maju in preprečiti nepotrebno rojenje. Navajam opravila, ki jih v aprilu ne smemo izpustiti:

  • Postopno širjenje prostora, da omogočimo razvoj družine.
  • Vstavljanje gradilnega satnika, če ga še ni v panju in spremljaje njegove gradnje in zaleženosti.
  • Dodajanje satnic v gradnjo.
  • Dodajanje hrane, če le te v naravi ni dovolj.
  • Skrb za funkcionalni napajalnik.

Naj medi!

Vižmarje 8.4.2021                                                              Tomo Strgulc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *