Skip to content

Prevešanje – širitev volumna panja

Ker dobivam vprašanja o času prevešanja oz. nastavljane medišča- širitve volumna panja, naj to na kratko opišem.

Vzpostavitev medišča predvsem v AŽ panju, je pogojena s popolno zasedenostjo plodišča s čebelami. Čebel je toliko, da podsedajo iz spodnjih letvic satovja. Ko so čebele v večini v panju, jih tako lahko vidimo, če umaknemo  plodiščno okence. Čebele vise vse do podnice. Kaj bomo prestavili v medišče, iz katerega moramo odstraniti toplotno izolacijo? V primeru, da je v 10-satnem panju 6-7 satov zalege, bomo v medišče prestavili 2 sata pokrite zalege. Zaležena sata bomo postavili nad zalego, ki je ostala v plodišču. Sate z zalego v plodišču postavimo skupaj in na vsako stran dodamo izdelan sat. V medišče prestavimo še sat medu ali cvetnega prahu. V primeru res živahne družine, odvzemimo še sat medu in na njegovo mesto postavimo satnico. To moramo narediti, če opazimo, da so čebele pričele z gradnjo gradilnika, ki že mora biti v panju. K tem prestavljenim satom iz plodišča dodamo še dva do tri izdelane sate iz zaloge, oziroma zapolnimo s satjem celotno medišča.DSC08462

V primeru, da imamo v panju manj kot 5 satov zalege, pa kljub temu opazimo podvešanje, ki je  pogojeno z zasedenostjo satov z medom- zimsko hrano, prestavimo 2-3 medene sate v medišče. V plodišče pa ob zalego postavimo izdelana sata in morda satnico. V medišče dodajmo še dva izdelana sata in preostali del zapolnimo s stiroporom.

Morda se premalo poudarja postopno nastavljanje medišča, ki je še kako primerno ob nestabilnem vremenu in tedaj, ko časovno tega opravila ne moremo pravočasno opraviti.

Tomo Strgulc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *